№ 2821-2827 від 30.01.2024 р.

 

Головам профільних Комітетів Верховної Ради України

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін

до Податкового кодексу України щодо рентної плати

за користування радіочастотним спектром

(радіочастотним ресурсом) України» (р.н. 10423)

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата Україна» (надалі – Асоціація), що об’єднує легальних учасників ринку електронних комунікацій, які виступають за створення рівних умов та сприятливого середовища для ведення чесного бізнесу, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України», який 22.01.2024р. зареєстровано у Верховній Раді України за № 10423 (далі – законопроект № 10423).

Асоціація просить не підтримувати законопроект № 10423 у зв’язку з необхідністю його доопрацювання з огляду на критичність впливу деяких положень на:

– фінансову спроможність операторів під час війни, коли підтримка стабільності зв’язку є частиною заходів обороноздатності нашої держави;

– спроможність операторів у відновленні та розвитку мобільної інфраструктури, покритті якісним мобільним звʼязком мешканців в сільській місцевості, забезпечення  4G зв’язку на усій території України;

– економічну конкуренцію на ринку мобільного зв’язку, адже надаються несправедливі переваги у зменшенні податків одному оператору, водночас різко на понад 37%, збільшується рента для іншого оператора;

– стабільність податків, що не можуть змінюватися протягом бюджетного року згідно вимог  п. 4.1.9. статті 4 Податкового кодексу України;

– інвестиційну політику в Україні, тому що створюється прецедент непередбачуваності регуляторного середовища для потенційних інвесторів та очевидний інвестиційний ризик для іноземних інвестицій в сферу мобільного зв’язку.

Так, законопроектом № 10423 передбачається дострокова, вже з 1 квітня 2024р., відміна підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів (далі – спектральні коефіцієнти), що визначені п.254.4 ст. 254 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для стільникового радіозв’язку та застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром України для ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензій, виданих до 1 січня 2022р. на тендерних засадах.

Наразі строк для застосування цих спектральних коефіцієнтів встановлений у п. 93 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу та обмежений часом дії ліцензій, проданих операторам на відкритих тендерах зі строком до 15 років кожна. Кількість цих ліцензій на ринку є не змінною. Ліцензійні зобов’язання, як і ширина смуги, яка виділена кожному оператору, не зміняться до закінчення строку цих ліцензій.

Кожен оператор володіє певною часткою спектру, яку він взяв у користування за названими вище ліцензіями, розуміючі свою потребу у наданні послуг означеній кількості абонентів, розбудові мережі відповідно до умов та строків, передбачених ліцензіями і встановлених державою при продажі цих ліцензій, відповідних умов оподаткування у вигляді спектральних коефіцієнтів.

Основними завданнями запровадження у 2017 році цих спектральних коефіцієнтів, як механізму оптимізації та економічної доцільності, були і залишаються: 

  • рівні умови для користувачів спектру в усіх перспективних діапазонах;
  • підтримка ринкових механізмів для усунення невиправданої концентрації спектру. 

І ці завдання залишаються ключовими на сьогодні у спектральній політиці держави, яка є основним фактором розвитку сучасного ринку електронних комунікацій. За час дії спектральних коефіцієнтів і завдяки їм кожен з операторів накопичив певний обсяг спектру.

Відміна спектральних коефіцієнтів для діапазонів за ще діючими ліцензіями не призводить до рівності ліцензіатів, а надає ринкову перевагу тому, хто накопичив найбільшу кількість спектру під час дії спектральних коефіцієнтів.

При цьому, відміна спектральних коефіцієнтів, очевидно не приносить таких очікуваних і необхідних зараз доходів у бюджет, адже від скасування зараз і підвищувальних, і понижувальних коефіцієнтів державний бюджет отримує тільки близько 56 млн.грн в рік.

Тоді як,  для операторів мобільного зв’язку прогнозується критична і нерівномірна зміна фіскального навантаження: для ПрАТ «Київстар» бюджетні зобов’язання зменшуються на 80,5 млн. грн/рік, для ПрАТ «ВФ Україна» – збільшуються на 0,9 млн.грн/рік, а для ТОВ «лайфселл» річна рента зросте одномоментно до 132,5 млн грн./рік.

Така нерівність для платників ренти стає загрозою економічній конкуренції на ринку і фінансовій спроможності операторів забезпечити розвиток мереж, їх відновлення, сталості їх роботи, а особливо в умовах війни і зростаючих кібератак на інфраструктуру, а реальні фактори можливого наповнення бюджету залишаються поза увагою.

Законопроект № 10423 спричиняє потребу у операторів для додаткового фінансування, що призведе до зменшення ними капітальних інвестицій у розвиток власних мереж мобільного зв’язку, зумовить поглиблення нерівності на ринку та зменшення інвестицій в інші сектори економіки.

Створюються умови, коли оператори можуть відмовитися від розширення мережі в сільській місцевості, оскільки це буде менш рентабельним, відмовитися від впровадження нових технологій, таких як 5G, оскільки це буде вимагати додаткових інвестицій, відмовитися від інновацій в сфері обслуговування абонентів, оскільки це також буде вимагати додаткових інвестицій. Відсутність стабільності та прогнозованості в частині оподаткування зменшуватиме можливості операторів мобільного звʼязку до відновлення та подальшого розвитку цифрової інфраструктури на території України, що є надзвичайно важливим в умовах триваючого повномасштабного вторгнення та необхідності в забезпеченні сталого звʼязку, в тому числі на прифронтових та деокупованих територіях.

Вирішення питання додаткового наповнення бюджету за рахунок рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України, потребує додаткового фахового вивчення, насамперед, в частині визначення найбільшої ефективності для ринку і для бюджету, а не інтересів тільки одного оператора мобільного зв’язку.

За позицією Асоціації, можливість застосування спектральних коефіцієнтів має залишатися незмінною до кінця строку дії ліцензій, виданих до 1 січня 2022 року, як гарантія забезпечення справедливих умов для ліцензіатів та збереження інвестиційної привабливості телекомунікаційного сектору. При цьому, способи додаткового наповнення бюджету від ренти за користування радіочастотами, слід розглядати тільки при умові рівномірного розподілу додаткового податкового навантаження на всіх користувачів радіочастотного спектру.

Враховуючи вищевикладене, просимо при обговоренні та підготовці Висновку Комітетів на Законопроект №10423:

  • не підтримувати цю законодавчу ініціативу, оскільки є необхідність у доопрацюванні законопроекту з урахуванням наведених зауважень та пропозицій;
  • рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні Законопроект №10423 відхилити, як такий, що призводить до негативних наслідків у сфері електронних комунікацій і радіочастотного спектру, створює прецедент зростання ризиків для інвестицій, дестабілізує конкурентне середовище і має низьку ефективність для бюджету, що не виправдано у порівнянні з рівнем негативного впливу на операторів мобільного зв’язку.

 З повагою

 Директор Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                                М. Пригорницька