Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів України

Копія: Національна комісія

з питань регулювання зв’язку та інформатизації

 

Щодо пропозицій змін до ПКУ стосовно

підвищення ставок рентної плати за

використання радіочастотного ресурсу

  

Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 19 липня 2016 року схвалила проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким пропонується підвищити ставки рентної плати за використання радіочастотного ресурсу. Такі пропозиції мотивуються необхідністю стимулювання розвитку нових технологій, а також забезпеченням виконання, зокрема, рішення Рахункової палати від 24.05.2016 № 11-2 «Про результати аудиту ефективності справляння і дієвості контролю за надходженням рентної плати (збору) за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету».

Так, змінами до позиції 12 «Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації» пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) пропонується підвищити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у 488 разів та внести норму, яка дозволить НКРЗІ щорічно на власний розсуд переглядати ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.

Зазначаємо, що запропоновані зміни фактично є спробою примусово звільнити частоти для проведення тендера, шляхом підвищення податків для окремих операторів та не має нічого спільного із задекларованою політикою стимулювання розвитку перспективних технологій.

З офіційного сайту НКРЗІ стало відомо, що всупереч висловленим ринком зауваженням, запропоновані зміни надіслані до Міністерства фінансів України для їх подальшого врахування під час розробки змін до Податкового кодексу України.

Слід зазначити, що за останні 7 років ставки плати за використання радіочастотного ресурсу підвищились в 11 разів. Разом з тим, оператори телекомунікацій наповнюють бюджет України та формують понад 1,5% ВВП держави. При цьому, внаслідок погіршення умов ведення бізнесу частка ВВП України, що формується за рахунок надання телекомунікаційних послуг і яка досягала 6% ВВП, постійно зменшується.

Враховуючи, що будь-які зміни в податковій політиці повинні бути економічно обґрунтовані, суб’єкти ринку неодноразово пропонували запровадити прозорий та справедливий механізм розрахунку ставок рентної плати шляхом розробки та затвердження відповідної прозорої Методики розрахунку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. Проте, у запропонованих змінах до ПКУ вже традиційно відсутні положення щодо затвердження вказаної Методики,.

Вказані пропозиції змін до ПКУ суперечать принципам податкового законодавства, які закріплені у статті 4 ПКУ, а саме:

нейтральності оподаткування, згідно з яким передбачено, що податки та збори установлюються у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків.

Пропозиція підвищити рентну плату в 488 разів для певних діапазонів радіочастот одного виду радіозв’язку є дискримінаційною по відношенню до операторів зв’язку, які працюють в цих частотах, що є порушенням основних засад та принципів податкового законодавства і регулювання галузі;

стабільності, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.

Проте, проектом Змін пропонується встановити, що цей закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Разом з тим слід зазначити, що Законами України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» та Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, затвердженим Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067 не передбачено повноважень НКРЗІ щодо формування підходів до оподаткування.

У своїх пропозиціях до змін у ПКУ НКРЗІ спирається також на необхідність врахування Рішення від 24.05.2016 № 11-2 «Про результати аудиту ефективності справляння і дієвості контролю за надходженням рентної плати (збору) за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету».

Проте, вказаним Рішенням рекомендовано, зокрема, підготувати пропозиції щодо внесення змін до статті 254 Податкового кодексу України в частині удосконалення порядку обміну інформацією про перелік користувачів радіочастотного ресурсу – платників рентної плати (збору) за користування РЧР України з урахуванням можливостей сучасних комп’ютерних технологій з метою своєчасного залучення контролюючими органами цих користувачів РЧР до сплати до державного бюджету рентної плати за користування РЧР України.

Отже, Рахунковою палатою не вказано на необхідність підняття ставок рентної плати.

Звертаємо увагу, що оператори готові платити обґрунтовані рентні ставки за використання радіочастотного ресурсу за наявності чіткої Методики розрахунку плати та надання їм можливості впроваджувати перспективні технології.

Необхідно враховувати також, що підвищення рентної ставки неминуче вплине на кінцевих абонентів, оскільки оператори телекомунікацій змушені будуть підвищувати вартість власних телекомунікаційних послуг. Подальші спроби штучного збільшення надходжень до бюджету за рахунок щорічного підвищення ставки рентної плати за користування РЧР призведуть до уповільнення розвитку галузі, погіршать фінансовий стан провідних телекомунікаційних компаній, а також можуть призвести до банкрутства компаній галузі – представників малого та середнього бізнесу.

Оператори підтримують необхідність усунути помилки в розподілі частот, шляхом звільнення «надлишкового» частотного ресурсу, але своїми діями регулятор не повинен спровокувати блокування діяльності реально діючих операторів зв’язку.

Враховуючи наведене, просимо не допустити врахування пропозицій НКРЗІ при підготовці змін у ПКУ та подальшого їх прийняття Верховною Радою України, оскільки вони призведуть до погіршення інвестиційного клімату в Україні, уповільнення розвитку телекомунікаційних мереж та зменшення дохідної частини Державного бюджету України.

З повагою

Голова Ради Телекомунікаційної палати України   Тетяна Попова