19 липня 2016 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації було схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України». Проектом пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом в окремих смугах частот для існуючих технологій у 488 разів та дозволити регулятору щорічно на власний розсуд переглядати їх.

Експерти Телекомпалати України переконані, що даний законопроект не вирішить проблему неефективного використання радіочастотного ресурсу країни та матиме зворотну дію: оператори будуть вимушені або відмовлятися від РЧР, або підвищувати вартість послуг, що неминуче призведе до відтоку абонентів та зруйнує їх операторський бізнес.

Телекомпалата України вважає, для вирішення означеної проблеми необхідно розробити чітку Методику розрахунку рентної плати за використання радіочастотного ресурсу України, що стане основним інструментом для подальшого встановлення економічно обґрунтованих цін на користування РЧР.

Додаток: лист ТелПУ від 03.08.2016 р. № 1969.