Лист № 2487 від 10.08.2020

Міністерство цифрової трансформації України

Щодо зауважень до проєкту постанови КМУ

«Деякі питання функціонування Національної

телекомунікаційної мережі»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається з приводу наступного.

На офіційному сайті Держспецзв’язку було розміщено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Постанови), яким запропоновано затвердити «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі», «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» та внести зміни до деяких постанов КМУ.

Вказаний проєкт Постанови, як нам відомо на сьогодні, було направлено на адресу Кабінету Міністрів України для розгляду. Проте, враховуючи регламентні вимоги, вказаний проєкт Постанови було повернути для перепогодження, враховуючи зміну Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Таким чином, Асоціація звертається до Міністерства з проханням не допустити повторного погодження проєкту Постанови, оскільки його редакція потребує суттєвого обговорення та доопрацювання з урахуванням нижче вказаного.

Крім того, у додатку до листа надаємо пропозиції до тексту проєкту Постанови у вигляді порівняльної таблиці.

Основні зауваження та пропозиції, на які просимо звернути увагу Мінцифри під час розгляду положень проєкту Постанови.

  1. На скільки нам відомо з офіційних листів від Мін’юсту, від ДРС та з рішення НКРЗІ, до авторів проєкту Постанови надійшли суттєві зауваження. Фінальний текст проєкту Постанови із внесеними змінами не публікувався та не виносився на розгляд громадськості, як того вимагає Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  2. Пунктом 3 проєкту Постанови передбачено встановлення зобов’язання апаратам центральних органів виконавчої влади, cилам безпеки та оборони, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для обміну інформації з обмеженим доступом у межах території України використовувати ресурс Національної телекомунікаційної мережі.

Встановлення зобов’язання користуватися послугами Національної телекомунікаційної мережі має ознаки монополізації ринку та ще й з фінасуванням з державного бюджету. Крім того, проєктом Постанови не передбачено участі або можливості для операторів телекомунікацій надавати послуги органам державної влади, бюджетним установам, власникам об’єктів критично інфраструктури з використанням Національної телекомунікаційної мережі.

  1. Адміністрація Держспецзв’язку не може бути органом і надання послуг Національної телекомунікаційної мережі, і державного контролю за станом захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури.

По-перше, це нестиме ознаки корупційного ризику, а також дискреційних повноважень.

По-друге, одночасне закріплення таких функцій суперечитиме нормам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме: частині четвертій, шостій статті 4, згідно з якими:

«Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб’єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках, або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.».

  1. На наш погляд, текст проєкту Постанови  передбачає двояке трактування та його положення містять неоднозначності в частині, якщо він дійсно передбачає організацію саме спеціального зв’язку для державних установ, ОКІ та спеціальних користувачів.

Проте, пунктом 22 проєкту Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі передбачено перелік суб’єктів НТМ, зокрема, до якого включені «інші користувачі», якими є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, заклади та організації, власники об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів, які не належать до категорій, визначених другим та третім абзацами цього пункту. Тому виникають питання щодо розширення повноважень Держспецзв’язку, питання до необхідності реформування вже побудованої мережі спеціального зв’язку, до перспектив використання мережі, що вже збудована комерційними операторами та якою на цей час користуються державні установи та організації.

  1. Вважаємо, що обов’язково має функціонувати захищена мережа зв’язку між державними органами. Також має бути спеціальний державний орган, що відповідає за планування мережі, організацію процесів підтримки спеціального зв’язку та захисту інформації в таких мережах. Така система може на встановлених державою умовах включати і мережі, побудовані комерційними операторами, що забезпечують функціонування активних та пасивних систем зв’язку та надають телекомунікаційні послуги державі. Проте, вказаних можливостей проєктом Постанови не передбачено.
  2. Положення проєкту Постанови містять суттєві невідповідності нормам Закону України «Про телекомунікації».
  3. Проєктом Постанови порушуються норми Закону України «Про радіочастотний ресурс», оскільки військові частини (а вони – спец користувачі) наділяються на рівні постанови КМУ правом здійснювати діяльність у сфері телевізійного мовлення, проводового, безпроводового та супутникового електрозв’язку.

Проте, статтею 6 Закону України «Про радіочастотний ресурс»  спеціальні користувачі зобов’язані використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних обов’язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам.

Тобто, враховуючи вимоги вказаного Закону, здійснення господарської діяльності з використанням радіочастотного ресурсу України з метою підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам спеціальним користувачам заборонено взагалі.

Враховуючи вказане, Асоціація «Телекомунікаційна Палата України» звертається з проханням відмовити Держспецзв’язку у погодженні проєкту Постанови та на базі Міністерства провести додаткову узгоджувальну зустріч із представниками профільних  асоціацій, операторів телекомунікацій та Держспецзв’язку.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                         Т.В. Попова