Від 28.04.2021 №2593

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

Крячку М.В.

 Щодо прийняття проекту закону України

«Про Національну комісію, що здійснює

державне регулювання у сферах електронних комунікацій,

радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України»

 

Шановний Михайле Валерійовичу!

Від імені Асоціації «Телекомунікаційна Палата України» висловлюємо Вам глибоку повагу та звертаємося до Вас із наступним.

16.12.2020 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України №1089-IX «Про електронні комунікації», який набирає чинності з 01.01.2022 року. Закон розроблено відповідно до Європейського кодексу електронних комунікацій та передбачає реформування вітчизняного ринку електронних комунікацій з урахуванням провідного європейського та світового досвіду, відповідно до вимог Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Схвалення цього Закону є значним кроком у напрямку євроінтеграції України та реалізації політичної програми Президента та Уряду України щодо реформування та дерегуляції вітчизняної економіки.

Одночасно, реалізація Закону України «Про електронні комунікації» неможлива без законодавчого врегулювання питання створення та функціонування регулятора телекомунікаційних послуг, адже  Закон України «Про телекомунікації», яким встановлені положення щодо функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, втрачає свою чинність з 01.01.2022 року.

Врегулювати питання статусу регулятора комунікаційних послуг покликаний проєкт Закону України № 4066 від 07.09.2020 року «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України», який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради України. Проєкт Закону у тому числі містить положення щодо організації та проведення конкурсу для призначення членів регулятора комунікаційних послуг, що вимагатиме певного часу з моменту його прийняття для реалізації його положень. 

Відсутність станом на 01.01.2022 року прийнятого Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України», створення та початку функціонування регулятора електронних комунікацій зробить неможливим реалізацію положень Закону України «Про електронні комунікації» та призведе до відтермінування реформи сфери електронних комунікацій України, її знецінення та створення колізій і невизначеності у сфері правового регулювання електронних комунікацій  в Україні.

З огляду на все викладене вище, звертаємося до Вас із проханням посприяти прискоренню розгляду та прийняттю Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України» (проект закону України № 4066 від 07.09.2020 року). Експерти компаній-членів Телекомпалати України висловлюють готовність приймати участь у відповідній роботі, надавати експертну допомогу, інформацію та допомогу експертів галузі щодо зазначеного питання.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова

 

KPI_TelPU2021#1