Від 30.07.2021 № 2616

 Комітет Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

Щодо моделі фінансування регуляторного органу

Асоціацією «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація) опрацьовано надіслані Секретаріатом Комітету з питань цифрової трансформації матеріали щодо моделі фінансування регуляторного органу. Беручи до уваги результати обговорення цього питання на Робочій групі стосовно доопрацювання проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку», що відбулося 15.07.2021р., повідомляємо наступне.

Асоціація підтримує запровадження фінансової незалежності регуляторного органу, зокрема, шляхом моделі фінансування, що передбачає створення спеціального фонду фінансування в розмірі 25% від рентної плати за користування радіочастотним спектром та надання регуляторному органу компетенцій щодо внесення обґрунтованих змін до кошторису в межах бюджетних асигнувань.

Також, як альтернативні варіанти, готові до обговорення моделі закріплення в законі розмірів посадових окладів та заохочень для членів Регулятора та працівників апарату. Такий підхід застосовано, наприклад, у Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Законі України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та інших законах.

Заслуговує на увагу та потребує додаткового опрацювання також модель фінансування регуляторного органу за рахунок спеціального збору з усіх суб’єктів сфери електронних комунікацій.

Разом з тим, за позицією Асоціації, з метою забезпечення сталого розвитку індустрії електронних комунікацій, передбачуваності та прозорості регулювання, запровадженню будь-якої з вказаних моделей фінансування має передувати законодавче врегулювання та гарантії для суб’єктів ринку електронних комунікацій щодо діяльності регуляторного органу, а саме:

  • запровадження процедури публічного висвітлення бюджету регулятора та його діяльності;
  • затвердження методики розрахунку рентної плати за користування радіочастотним спектром з урахуванням існуючих стимулів ефективного та оптимального користування спектром, а також виключення з Податкового кодексу України положення щодо перегляду ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.
  • обмеження перегляду рентних ставок не частіше одного разу на три-п’ять років;
  • проведення радіочастотного моніторингу за рахунок бюджету регулятора;
  • дотримання регулятором прозорої, відкритої та незаангажованої процедури прийняття нормативно-правових актів та інших рішень;
  • проведення чіткої і прозорої процедури конкурсного відбору членів регуляторного органу;
  • запровадження показників ефективності діяльності членів регулятора;
  • проведення переатестації співробітників регулятора після вступу в дію Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку».

 

Просимо розглянути та врахувати позицію учасників Асоціації при доопрацюванні проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку».

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                     Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#1