Вих. ТелПУ № 2621 від 25 серпня 2021 року

Виконуючому обов’язки

Голови Державної податкової служби України

Олейнікову Є.В.

Про сплату податку на репатріацію у сфері медіа

 Шановний Євгене Володимировичу!

Асоціації провайдерів програмної послуги звертаються до Вас з проханням зарадити збереженню сприятливого режиму оподаткування податком на репатріацію з доходів у вигляді роялті за іноземні телеканали.

Державна податкова служба України видала низку консультацій, які, на нашу думку, несуть ризики для захисту інформаційного простору і забезпечення повноти сплати вказаного податку.

Це пояснюється тим, що правовласники телевізійного контенту (The Walt Disney Company, Disney Networks Group (UK) Limited, Baby Nerwork Limited, AMC Networks Group, Turner Broadcasting System, Mediabox та інші) розповсюджують свій контент через агентів-резидентів України (далі – Агент), які не є його представництвами у розумінні податкового законодавства.

Агент виставляє рахунки та отримує від провайдерів кошти за телевізійний контент в національній валюті, акумулює їх та перераховує у іноземній валюті правовласнику-нерезиденту дохід у вигляді роялті, сплачуючи у цей момент за існуючим курсом валюти податок на репатріацію.

Наразі спірним виявився момент адміністрування цієї сплати: який суб’єкт має нарахувати та сплачувати цей податок: Агент чи провайдер?

Усталеною практикою є сплата цього податку саме Агентом, а не провайдерами, що забезпечує повноту і правильність сплати податку.

Натомість, податкові консультації ставлять під сумнів таку схему відносин і вказують, що податок мають сплачувати окремо кожен провайдер, а це щонайменше 400 суб’єктів господарювання, переважно малі та середні підприємства.

Вважаємо такий підхід демонстрацією непрозорості фіскальної політики, що призводить до некеровано високих фіскальних ризиків для вітчизняного та іноземного бізнесу.

На нашу думку, Податковий кодекс України не містить заборону сплати податку на репатріацію Агентом при виплаті доходу, не встановлює будь-яких особливостей визначення доходу при виплаті роялті нерезиденту, але при цьому чітко визначає, що податок сплачується саме в момент виплати доходу нерезиденту.

Отже, якщо виплату нерезиденту здійснює Агент, то Агент і сплачує податок на репатріацію. Відповідно, і міжнародні договори щодо уникнення подвійного оподаткування встановлюють зобов’язання щодо сплати податку саме в момент перерахування доходу Агентом як посередником.

Руйнування існуючої схеми по сплаті податку на репатріацію призведе до збільшення плати за послуги для кінцевих споживачів, оскільки іноземні правовласники перекладуть свою переплату податку на провайдерів і провайдери будуть змушені підняти розмір абонентської плати.

Такий крок нанесе колосальну шкоду інформаційній безпеці, оскільки призведе до відтоку абонентів до неконтрольованих державою платформ, перш за все з Російської Федерації та до піратів.

Це буде вкрай невигідно також і іноземним правовласникам, які, не виключаємо, змушені будуть згорнути свою діяльність в України і ми, провайдери, позбавимося легального джерела придбання телевізійного контенту.

До того ж, провайдери, які сплачують кошти за телевізійний контент у гривні Агенту, не можуть чітко встановити розмір податку через коливання курсу валюти.

Отже, ми, як представники провідних легальних учасників ринку платного телебачення, зацікавлені у продовженні існуючої схеми агентських відносин з іноземними правовласниками телеканалів та продовження практики оподаткування доходів нерезидентів через Агентів.

Питання оподаткування податком на репатріацію доходів нерезидентів -правовласників контенту розглядалося на засіданні Робочої групи з проблемних питань діяльності провайдерів програмної послуги при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення 30 липня 2021 року. За результатами засідання отримано підтримку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо налагодження діалогу провайдерів та Державної податкової служби України.

Отже, просимо Вас, Шановний Євгене Володимировичу, розділити нашу стурбованість, сприяти збереженню поточного підходу до сплати податку на репатріацію через Агентів та провести нараду за участі експертів для забезпечення справедливості, прозорості та стабільності фіскальної політики, зокрема у відносинах з іноземними партнерами – правовласниками телеканалів.

З повагою

Голова Правління АППК                                 Наталія Клітна

  

Голова Ради ТелПУ                                           Тетяна Попова

KPI_TelPU2021#3