№ 2492 від 10.09.2020

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001

 

Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011

 

Щодо проекту Рішення НКРЗІ

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідні компанії сфери цифрових технологій та створена для сприяння розвитку у зазначеній сфері, звертається з приводу наступного.

Нам стало відомо, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на своєму засіданні 08 вересня схвалено проект Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 №180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗІ від 04.11.2008
№ 1189 та від 25.12.2008 № 1283» з подальшим його направленням на погодження до заінтересованих державних органів.

Так, враховуючи вказане, повідомляємо наступне.

Асоціація неодноразово в рамках попередніх обговорень та регуляторної процедури наголошувала на принципових зауваженнях до проєкту Рішення, направлених на зменшення звітного навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій, що надають послуги доступу до Інтернет, які так і не були враховані. Водночас, підтримуємо запропоновані підходи щодо подачі звітності лише в електронному вигляді, а також пропозиції, направлені на підвищення прозорості ринку рухомого (мобільного) зв’язку.

Таким чином, звертаємось до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та Державної регуляторної служби України з урахуванням наступного.

Проектом Рішення пропонуєтся квартальна періодичність подання звітності операторами, провайдерами телекомунікацій – форма звітності  «Фіксований доступ до мережі Інтернет» та піврічна – форма звітності «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями», а також розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями, відповідно до якого оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані будуть подавати вказані дані у розрізі до населеного пункту, на заміну до існуючого на сьогодні показника – області.

Зміни періодичності подання форми звітності на квартальну та із зазначенням інформації за адміністративно-територіальними одиницями – область, район (місто), населений пункт – лише збільшиться звітне навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій та, відповідно, збільшиться кількість часу та залучення людських ресурсів для складання відповідних форм звітності, тому вказані зміни є вкрай недоцільними.

Крім того, вказані зміни не відповідають загальним тенденціям та напрямкам щодо здійснення державної політики та дерегуляції господарської діяльності, покращення бізнес-клімату. А Урядом свого часу було анонсовано, що втручання держави в економіку буде зменшуватись, а у разі такого втручання – виключно для вирішення масштабних та гострих проблем або для відвернення серйозних ризиків їх виникнення.

Разом з тим, ми підтримуємо зміни, які запропоновані проєктом Рішення НКРЗІ, а саме в частині: 

  1. Доповнення Порядку показником «Кількість активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, які вперше стали активними протягом звітного періоду, од.».

Дані щодо загальної кількості абонентів в кожному регіоні, що подаються до цього часу, не дають повної картини щодо динаміки зміни обсягів абонентської бази операторів телекомунікацій. Кількість абонентів, що припиняють користуватись послугами оператора, може становити і сотню тисяч, при цьому кількість нових абонентів може становити це ж саме число, тож загальний показник кількості абонентів може не змінюватись, проте це будуть повністю нові абоненти. Така ситуація не відображає рівень попиту споживачів телекомунікаційних послуг, задоволеності споживачів якістю надання таких послуг та поведінкові особливості операторів у регіонах (наявність конкуренції). Зазначена інформація, надана операторами телекомунікацій, висвітлює показники та характеристики попиту абонента та може вказувати на його обмеженість, що характеризує рівень конкуренції між операторами. Також вона може використовуватись при проведенні аналізу ринків. Ще однією важливою функцією є боротьба із сім-фродом. Отримана інформація може показувати місця найбільшої активність шахраїв, які використовують велику кількість сім-карток та часто їх змінюють. Це дозволить здійснити виявлення осередків порушення порядку маршрутизації міжнародного трафіку на ТМЗК.

  1. Доповнення Порядку показником «Дохід від надання послуг за активними ідентифікаційними телекомунікаційними картками мережі рухомого (мобільного) зв’язку, грн.».

В Україні існують оператори телекомунікацій, що здійснюють діяльність із надання послуг мобільного (рухомого) зв’язку на всій території України, а є такі, що здійснюють таку ж діяльність лише на території окремих регіонів (областей). Так, наприклад, один з національних операторів в 2020 зупинив надання послуг в 9 (дев’яти) регіонах, при чому більшість з них – регіони, де у найбільших операторів частка абонентів досягає 85%. Вважаємо, що цей показник важливий для здійснення повноцінного аналізу ринку, забезпечення інвестиційної привабливості та ефективної конкуренції. Окрім цього, отримана за цією формою інформація може використовуватись для визначення ліцензійних умов щодо покращення покриття операторами в залежності від частки доходів, яку такий оператор отримує у відповідному регіоні, та ринкової влади оператора. Враховуючи те, що можливе отримання ліцензії та надання телекомунікаційних послуг не по всій Україні, а в окремих регіонах, наявність такої інформації підвищує прозорість ринку, що є одним із основних факторів при плануванні інвестицій у галузь для потенційних та існуючих інвесторів.

  1. Залишення квартальної періодичності подання інформації до розділу 7 «Розподіл активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями» форми звітності 1-Т.

Проект Порядку пропонує період для заповнення та подання такої ж інформації в 1 рік, що нівелює можливість отримання об’єктивних даних виходячи з наступного. Відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, активна ідентифікаційна телекомунікаційна картка – ідентифікаційна телекомунікаційна картка (SIMкартка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо), з якої протягом трьох останніх місяців здійснювався щонайменше один телефонний дзвінок або надсилалося щонайменше одне SMS/MMS повідомлення (крім службових), або з якої була зафіксована щонайменше одна (або більше) сесія доступу до Інтернету або сесія передавання даних, або було здійснено попередню оплату послуг.

Таким чином, у разі прийняття періоду подання інформації в 1 рік, реально буде подаватись інформація за останні 3 місяці, зокрема розподіл активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток буде здійснено по картках, що були активними лише в жовтні-грудні кожного року.

Враховуючи вказане, просимо врахувати зауваження та позицію Асоціації під час подальшого погодження та обговорення проекту Рішення НКРЗІ.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова