Головам профільних Комітетів Верховної Ради України

Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів України

 Щодо пропозицій НКРЗІ до проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків» (реєстр. № 9085 від 17.09.2018)

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України» висловлюючи свою повагу звертається до Вас з приводу проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків» (реєстр.  № 9085 від 17.09.2018).

Так, вказаним законопроектом передбачається врегулювання відносин, пов’язаних зокрема, із збільшенням з урахуванням індексу споживчих цін у 2018 році на 9% ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, визначених статтею 254 Податкового кодексу України.

Разом з тим, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), надано пропозицію про недоцільність його прийняття без урахування пропозицій.

Так, НКРЗІ запропоновано внести зміни до пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України, яким встановлено розміри ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, в 2 етапи, зокрема,

2 етап: з 01.01.2020 збільшення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, придатного для впровадження нових радіотехнологій в діапазонах 2300-2400 МГц, 3400-3800 МГц незалежно від виду радіозв’язку (служб, систем, радіотехнологій, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв) з 45,83 грн. до 3000 грн. аналогічно, встановленої для стільникового радіозв’язку у діапазонах 2300-2400 МГц, 2500-2690 МГц.

Проте, запропоновані зміни не забезпечать ефективну динаміку зростання дохідної частини бюджету, а навпаки призведуть до зворотної дії – недоотримання Державним бюджетом коштів з огляду на наступне.

По-перше, Планом використання радіочастотного ресурсу, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (далі – План використання РЧР), частоти у діапазонах 2300-2400 МГц, 3400-3800 МГц дозволені для використання конкретного виду радіозв’язку, а саме: «радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації». За жодними своїми характеристиками (технологічними, організаційними, економічними тощо) вид радіозв’язку «радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації» не є аналогічним для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок». Тому встановлення ставки рентної плати в діапазонах 2300-2400 МГц, 3400-3800 МГц аналогічно рентній платі, встановленій для стільникового зв’язку, є недопустимим. Звертаємо увагу, що будь-яка аргументація такої пропозиції у НКРЗІ відсутня.

Своїми пропозиціями НКРЗІ планує ліквідувати «спекулятивний дефіцит частот». Звертаємо увагу, що після проведення тендеру на 3G у 2015 році та двох тендерів на 4G у 2018 році твердження про дефіцит частот є досить сумнівним, тим більше у «високих» діапазонах частот. Лише в діапазонах 700, 800, 900 МГц може йти мова про дефіцит, оскільки ці діапазони дозволяють забезпечити покриття великих територій, в тому числі і у сільській місцевості.

По-друге, пропозиції  НКРЗІ стосуються обмеженої кількості частотних діапазонів – 2300-2400 МГц та 3400-3800 МГц. Підвищення ставки рентної плати для декількох окремих операторів без надання можливості отримати прибуток від діяльності з впровадження нових технологій, приведе до штучно створеного підґрунтя для банкрутства компаній, а отже і до примусового вивільнення частотного діапазону. Результатом впровадження пропозицій НКРЗІ без права оператора  на вибір технологій буде лише стимулювання до вивільнення частот одними операторами на користь розвитку інших.

Під негативний вплив такого різкого підвищення ставок (з 45,83 грн. до 3000 грн) підпадуть не лише оператори, що утримують ресурс держави без надання послуг, але і оператори, що сумлінно виконують ліцензійні умови, надають якісні послуги споживачам за технологією,  яка на сьогодні дозволена ліцензією. Також регулярно оператори сплачують встановлені державою та законами податки і збори, а дохідна частина від сплати рентної плати за рік становить близько 5 млн. грн.

Так, підвищення ставки ренти призведе до повного закриття одного з учасників Асоціації «Телекомунікаційна Палата України» – компанії ТОВ «ТРК Краєвид», м. Миколаїв. Тобто, завершить роботу регіональний провайдер, що за допомогою радіочастотного ресурсу надає програмні послуги національного та місцевого телебачення.

Збільшення податків на суму, що перевищує дохід підприємства, призведе до банкрутства оператора, до втрати абонентської бази, робочих місць, закриття прибуткових до цього часу підприємств, а разом з цим – недоотримані бюджетні кошти в наслідок заблокованої державою діяльності операторів зв’язку.

Тобто, наслідки пропозицій НКРЗІ ґрунтовно не проаналізовані, не достатньо досліджені та не аргументовані. Однозначно, економічні чинники впливу на операторів для примусового звільнення частот не є дієвими, заведуть ситуацію в глухий кут та не вплинуть на вирішення проблеми дефіциту частот.

Разом з тим зазначені пропозиції НКРЗІ суперечать вимогам статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс», згідно з якою до основних принципів користування радіочастотним ресурсом віднесено:

– відкритість, об’єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур планування, виділення і розподілу радіочастотного ресурсу України;

заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства і користувачів радіочастотного ресурсу України;

забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Вважаємо, що ефективне використання зазначеного радіочастотного ресурсу, можливе лише у разі впровадження технологічної нейтральності та/або оголошення умов тендеру, тобто запровадженого регулятором права надавати споживачам послуги за будь-якими технологіями в межах, дозволених ліцензіями.

Впровадження технологічної нейтральності має бути реалізовано раніше або одночасно з підвищенням ставок рентної плати. Лише оператори, що отримають право на впровадження передових технологій, зможуть збільшити прибуток від провадження діяльності.

Таким чином, вважаємо передчасними спроби такого радикального збільшення надходжень у бюджеті 2020 року  за рахунок підвищення рентної ставки у більше ніж 65 разів  без попереднього або одночасного впровадження технологічної нейтральності або оголошення тендеру, що не забезпечить ефективну динаміку зростання дохідної частини бюджету, а лише навпаки призведе до зворотної дії – недоотримання Державним бюджетом коштів у розмірі понад 5 млн. грн у разі припинення діяльності частини компаній.

Крім того, вже не перший рік суб’єкти ринку пропонують запровадити прозорий механізм розрахунку та справедливий підхід до сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у вигляді затвердження Методики розрахунку такої рентної плати. Проте, й досі Методику не затверджено, що призводить до можливості вносити необґрунтовані пропозиції щодо змін до Податкового кодексу.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас не допустити врахування пропозицій НКРЗІ на 2020 рік під час доопрацювання проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків» (реєстр.  № 9085 від 17.09.2018).

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації