№ 2751 від 28.02.2023 р.

Голові Державної регуляторної служби України

Кучеру О.В.

Щодо розробки плану розподілу

і користування радіочастотним спектром в Україні

 Шановний Олексію Володимировичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, засвідчує свою повагу особисто Вам та Державній регуляторній службі України (надалі – ДРС) та у продовження нашого листа № 2742 від 28.01.2023 р. (надалі – Лист) надсилаємо додаткову інформацію щодо ознак регуляторного акту Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні (надалі – План).

20.02.2023 року на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (надалі – НКЕК), були розміщені матеріали для засідання НКЕК[1], яке відбулося 22.02.2023 року. Зокрема, було розміщено текст проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу i користування радіочастотним спектром в Україні», надісланий на погодження листом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (надалі – Держспецзв’язку).

Змушені констатувати, що проект Плану не оприлюднювався з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики» (надалі – Закон).

Одночасно, зміст проекту Плану є підтвердженням описаних у Листі аргументів, що окремі положення Плану спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання. Наприклад:

  1. Позиція 21 Розділу 2 проекту Плану регламентує, що у смугах радіочастот 1920 – 1980 МГц, 2110 – 2170 МГц суб’єкти господарювання – постачальники електронних комунікаційних послуг можуть використовувати у своїй діяльності з надання послуг абонентам тільки радіотехнологію 3G (UMTS) та не можуть використовувати радіотехнологію 4G (LTE). Дані смуги радіочастот наразі знаходяться у користуванні трьох найбільших операторів мобільного зв’язку України. Для порівняння, середня швидкість передачі даних в мережах 3G складає 2-5 Мбіт/с, у той час як в 4G – 30-50 Мбіт/с;
  2. Для багатьох смуг радіочастот передбачено умовне позначення «БП», яке регламентує, що передача або надання в користування іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг або іншим користувачам радіочастотного спектра своїх індивідуальних прав користування радіочастотним спектром (його частиною) не допускається. Тобто, по суті забороняється можливість існування господарських відносин щодо зазначеного. Наприклад, це стосується певних смуг у позиції 22, 23 Розділу 2 проекту Плану «Міжнародний мобільний зв’язок IMT», «Міжнародний мобільний зв’язок IMT-2020.». Водночас, для спектру, де таке умовне позначення відсутнє, відповідні господарські відносини дозволяються;
  3. Проект Плану містить положення щодо допуску спільного використання радіочастот тільки радіомережами зв’язку морської рухомої радіослужби, що означає відсутність випадків, а відповідно і заборону існування господарських відносин між суб’єктами господарювання щодо спільного використання основної частини радіочастот, яка знаходиться у їх користуванні;
  4. План передбачає існування умовних позначень «Л01», «Л02», які визначають користування якою смугою радіочастот має здійснюватися на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром, а відповідно регламентує у яких випадках суб’єкт господарювання має звернутися за адміністративною послугою – отриманням відповідної ліцензії до регуляторного органу.

Вищезазначене, разом з аргументами, викладеними у Листі, дає всі підстави стверджувати, що План має усі ознаки регуляторного акту передбачені Законом, а саме:

1) приймається уповноваженим регуляторним органом – Кабінетом Міністрів України;

2) є нормативно-правовим актом в силу прямої дії Закону України «Про електронні комунікації»; 

3) окремі його положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання.

Враховуючи вищевикладене, переконані, що проект План до моменту його прийняття має бути оприлюднений Держспецзв’язку з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб відповідно до Закону.

Просимо ДРС підтвердити наявність у Плану ознак регуляторного акту та звернутися до Держспецзв’язку щодо необхідності дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики» при розробці та прийнятті даного документу.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                      Т.Попова

[1] https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=478&language=uk