№ 2834 від 28.02.2024 р.

 Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

Герасим’юк О. В.

Щодо телеканалів, що входять до складу

 універсального медіа-сервісу

 Шановна Ольго Володимирівно!

Асоціація «Телекомунікаційна палата Україна» (надалі – Асоціація), що об’єднує легальних суб’єктів у сфері медіа та електронних комунікацій, які виступають за створення рівних умов та сприятливого середовища для ведення бізнесу, висловлює Вам свою повагу
та звертається з приводу наступного.

Рішенням Національної ради від 15.02.2024 «Про внесення змін до складів універсальних медіа-сервісів для населених пунктів Вінницької області» внесено зміни у додатки 1 – 22 до рішення Національної ради від 06.04.2023 № 310 «Про затвердження складу універсального медіа-сервісу для населених пунктів Вінницької області», виклавши їх у новій редакції.

Вказаним Рішенням доповнено склад універсальних медіа-сервісів новим телеканалом ТОВ «ТВій ТЕЛЕКАНАЛ». У зазначеному Рішенні відсутні технічні параметри прийому сигналу, а також будь-які контактні дані телеканалу для зв’язку.  

За інформацією від провайдерів аудіовізуальних сервісів телеканал ТОВ «ТВій ТЕЛЕКАНАЛ» ще не здійснює мовлення та відсутній сигнал для прийому в мережі провайдерів, а за усними відповідями від представників телеканалу запуск можливий протягом року. Оскільки вказаний строк надається статтею 58 Закону України «Про медіа» (далі – Закон). 

Водночас, згідно частини третьої статті 22 Закону провайдер аудіовізуальних сервісів зобов’язаний, зокрема, забезпечувати доступ до універсального медіа-сервісу для усіх користувачів його медіа-сервісів.

Частиною третьою статті 113 Закону для провайдерів аудіовізуальних сервісів встановлено відповідальність та віднесено до значних порушень не виконання вимог встановлених статтею 28 цього Закону в частині зобов’язань щодо універсального медіа-сервісу.

Відповідно до частини шостої статті 58 Закону ліцензіат, який отримав ліцензію на мовлення з використанням власних чи орендованих технічних засобів мовлення, зобов’язаний розпочати мовлення упродовж року з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії.

Ліцензіат, який отримав ліцензію на мовлення з використанням електронних комунікаційних мереж та/або послуг третіх осіб, зобов’язаний розпочати мовлення упродовж року з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії, за умови технічної готовності мережі мовлення.

Про початок мовлення ліцензіат зобов’язаний повідомити Національну раду упродовж 10 днів після початку мовлення.

Тобто, виходячи з викладеного, провайдери аудіовізуальних сервісів з підстав, незалежних від них, технічно не можуть виконати ані вимоги Рішення Національної ради, ані Закону, що може мати наслідком застосування до них відповідальності відповідно до частини третьої статті 113 Закону.

Крім того, інформацію про початок мовлення телеканалу, який входить до складу універсального медіа-сервісу, Національна рада не публікує, а самі телеканали не повідомляють провайдерів про початок мовлення, а отже дізнатися інформацію про це не видається можливим. 

Враховуючи вищевказане, та пункт 43 частини першої статті 90 Закону, яким надано повноваження Національній раді надавати роз’яснення з питань застосування власних нормативно-правових актів, просимо:

1. Надати роз’яснення алгоритму дій провайдерів аудіовізуальних сервісів в частині виконання зобов’язань із забезпечення доступу до універсального медіа-сервісу усіх користувачів його медіа-сервісів у разі відсутності мовлення телеканалом, який включено до складу універсальних медіа-сервісів.

  1. З метою усунення в майбутньому виникнення таких проблемних питань пропонуємо Національній раді розглянути:
  • можливість включення телеканалів до складу універсальних медіа-сервісів виключно після отримання Національною радою повідомлення від телеканалу про початок мовлення;
  • визначати у рішеннях Національної ради контактні дані представників каналу, технічні параметри прийому сигналу телеканалу (основне джерело прийому телевізійного сигналу), оскільки, дізнатися їх в умовах відсутності контактних даних представників телеканалу є не можливим для провайдерів.
  • обговорити із залученням профільних асоціації, провайдерів аудіовізуальних сервісів принципи, підходи до формування та оновлення складу універсального медіа-сервісу.

Заздалегідь вдячні за співпрацю та повідомляємо, що готові взяти участь в усіх необхідних зустрічах та обговореннях з вищевказаних питань!

З повагою

Голова Ради Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                                Т. Попова