№ 2762 від 17.04.2023 р.

Голові Адміністрації Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

Юрію Щиголю

 

Копія: Заступнику Голови

Адміністрації Державної служби

спеціального зв’язку та захисту інформації України

Володимиру Трофименку

На лист Адміністрації Держспецзв’язку щодо проведення консультацій з громадськістю  стосовно проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні» (далі – Проєкт) на Громадську раду, представником якої від Телекомпалати України  є Попова Тетяна, повідомляємо про  наступне.

У першу чергу, звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про електронні комунікації» План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та зміни до нього розробляються з урахуванням та дотриманням, зокрема, реальних потреб у радіочастотному спектрі в усіх секторах економіки України, що базуються на балансі відповідних потреб та можливостей.

Частиною четвертою статті 42 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу, Генерального штабу Збройних Сил України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, інших заінтересованих органів державної влади України, а також громадських об’єднань та суб’єктів господарювання.

Відповідно до частини шостої статті 42 Закону України «Про електронні комунікації» надано право загальним та спеціальним користувачам радіочастотного спектра надавати пропозиції щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні до регуляторного органу та Генерального штабу Збройних Сил України відповідно, а також залучатися до обговорення відповідних пропозицій.

Проте, як вбачається із офіційного сайту Адміністрації Держспецзв’язку, вказаний Проєкт не було оприлюднено з метою одержання пропозицій та зауважень. 

А отже, з його редакцією не ознайомилися представники субєктів господарювання.

Отже, вважаємо, що проведення консультацій виключно з Громадською радою стосовно положень Проєкту суперечить статті 42  Закону України «Про електронні комунікації».

Наголошуємо, що надісланий проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні» однозначно потребує:

  1. Попереднього оприлюднення на офіційному сайті Держспецзв’язку з метою одержання пропозицій та зауважень;
  2. За результатами оприлюднення та одержання зауважень та пропозицій проведення широкого обговорення із представниками суб’єктів господарювання та профільних асоціацій.

Враховуючи вказане, вважаємо, що Адміністрації Держспецзв’язку необхідно виконати вимоги статті 42 Закону України «Про електронні комунікації», у тому числі, в частині надання можливості суб’єктам господарювання, громадським об’єднанням та користувачам радіочастного спектру висловити свої пропозиції та зауваження до Проєкту і провести очне обговорення.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                  Т.В. Попова