Від 20.07.2021 № 2615

Міністерство культури та  інформаційної політики України

01601, місто Київ, вулиця Івана Франка, 19

 

Державна регуляторна служба України

01011, вулиця Арсенальна, 9-11, Київ, 02000

 

Щодо оприлюдненого регуляторного акту

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація) об’єднує учасників ринку телекомунікацій, діє в інтересах своїх учасників та, керуючись положеннями ст.ст. 4, 6 та 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. №1160-IV (далі – Закон № 1160), надає пропозиції та доповнення до проекту регуляторного акту, що оприлюднений 01.07.2021 р. на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, а саме – проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» (далі – проект Методики).

Закон № 1160 вимагає від розробника регуляторного акту при здійсненні ним регуляторної діяльності дотримання принципів державної регуляторної політики, що визначені у ст. 4 цього Закону.

Так, зокрема, принцип ефективності передбачає необхідність забезпечення досягнення внаслідок дії розробленого регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а дотримання принципу збалансованості релевантне забезпеченню у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Розробником у проекті Методики запропоновано визначити нову формулу для ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

Доцільність таких змін розробником обґрунтовується можливістю розширення забезпечення населення програмною послугою, здійснення кабельного мовлення, ефірного аналогового радіомовлення та багатоканального телевізійного мовлення у населених пунктах, на території яких здійснювалась антитерористична операція, в адміністративно територіальних одиницях, що межують з Автономною Республікою Крим, та зменшення розміру ліцензійного збору на 70 відсотків.

Асоціація вважає, що для забезпечення збалансованості інтересів, а також посилення ефективності запропонованої розробником державної регуляції, можливим є максимально збільшити масштабність доступності населення до програмних послуг/мовлення, що   надаються провайдерами програмної послуги без використання радіочастотного ресурсу (незалежно від технології надання програмної послуги).

Діяльність багатьох провайдерів програмної послуги/мовників не пов’язана з використанням обмеженого ресурсу – радіочастотного спектру, а отже, і не створює потенційних загроз, не містить будь-яких особливостей, що потребують специфічного регуляторного впливу шляхом встановлення однієї з найвищих серед всіх галузей економіки України плати за видачу ліцензії у сфері телебачення і радіомовлення.

Так, на сьогодні, відповідно до діючої Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, розмір ліцензійного збору для провайдерів є диференційованим в залежності від технології надання послуг та зонування за чисельністю населення, а розмір ліцензійного збору для провайдера, що надає послуги для населення в межах території України   може сягати більше  10 млн.грн., тобто вартість ліцензійного збору створює бар’єри  як для появи нових гравців, так і для продовження діяльності існуючих гравців на ринку програмної послуги.

Загальна світова та зокрема Європейська тенденції – це створення державою умов для максимального спрощення як входження на ринок так і  ведення бізнесу суб’єктами підприємницької діяльності, при цьому умови створюються без залежності від технологій, тобто діє принцип «технологічної нейтральності». Асоціація вважає, що у проекті Методики необхідно передбачити застосування у формулі розрахунку єдиного коефіцієнту N для ліцензування провайдерів програмної послуги/мовників, що не використовують радіочастотний ресурс, враховуючи принцип технологічної нейтральності, тобто прибрати необхідність зонування надання програмних послуг та мовлення за чисельністю населення.

Враховуючи наведене,  пропонуємо правий стовпчик таблиці 2 пункту 2 Методики викласти в новій редакції та встановити, що для мовлення/для провайдера програмної послуги, що не використовують радіочастотний ресурс, при розрахунку розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, ліцензії на мовлення враховується єдиний коефіцієнт N, що буде дорівнювати 100, незалежно від розміру населених пунктів та технологій мовлення/надання програмних послуг.

Такі зміни будуть стимулом до отримання провайдерами IPTV/OTT ліцензій та створення ними власних каналів, а також збільшать кількості мовників, які на сьогодні вимушені реєструватися в іноземних юрисдикціях через високу  вартість на супутникове мовлення або Інтернет-мовлення.

Таблиця 2

Просимо врахувати та доопрацювати проект Методики. Вважаємо, що такі зміни будуть спрямовані на виконання статті 18 Європейської Рамкової Директиви 2002/212, а розмір плати стане адекватним та співрозмірним з сучасними реаліями і закладе у сфері ліцензування фундамент прозорих партнерських стосунків між державою та бізнесом, створить більш сприятливі умови для зростання інвестиційної привабливості України, а також розширить можливості у забезпеченні населення програмними послугами.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                 Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#1