Від 04.08.2022 № 2695*

Фонд державного майна України

Копія:

Міністерство цифрової трансформації України

 

Щодо проєкту Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам,

установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна

у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи

перешкод у провадженні господарської діяльності

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері електронних комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернету, звертається з приводу наступного.

Фондом державного майна України  розроблено проект «Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності» (далі – проект Методики).  Проте, проєкт Методики не враховує специфіку галузі електронних комунікацій та йде врозріз з галузевим проєктом Методики, який розробляється Мінцифрою та Мінінфраструктури.

Так, звертаємо увагу, що проєкт Методики ФДМУ був розроблений без залучення представників галузі, що має наслідком наявність принципових зауважень.

Принципові зауваження до проєкту Методики наступні:

– пропонується закріпити, що її положення є обов’язковими для визначення будь-яких збитків внаслідок збройної агресії (пункт 1 проєкту Методики). В той же час, проєкт Методики суттєво обмежує коло документів та доказів, які можуть надаватися на підтвердження обсягу збитків, що не відповідає діючому законодавству;

 – пропонується визначити її як таку, що переважає над іншими методиками та нормативно-правовими актами, що суперечить існуючій юридичній практиці, де спеціалізований документ має переважати над загальним (пункт 1 проєкту Методики). Також, Методика, що затверджується постановою Кабінету Міністрів України, не може переважати, наприклад, над положеннями законів України;

 – пропонується оцінка майна на базі балансової вартості станом на 2021 рік, з урахуванням знецінення, що в контексті сфери електронних комунікацій не відповідатиме реальній вартості відновлення мережі, яку вже оплачують оператори;

  • закріплюється проведення оцінки майна за рахунок власника. Проте, не враховує можливість відшкодування цих витрат;

 – не містить алгоритму оцінки шкоди та збитків для майна, яке вже було відновлене до прийняття Методики та проведення оцінки. Це демотивує власників проводити будь-які екстрені роботи з відновлення інфраструктури, що в контексті сфери електронних комунікацій є одним зі стратегічних інтересів держави;

  • додаток 3, розділ “Устаткування зв’язку” містить застарілий перелік обладнання, який не відображає реальної ситуації в галузі станом на сьогодні.

Так, на нашу думку, прийняття проєкту Методики у запропонованій ФДМУ редакції не тільки не відповідатиме потребам сфери електронних комунікацій, а й буде шкідливим для її подальшого відновлення та розвитку.

 Враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне запропонувати один з двох підходів до вирішення:

  1. доопрацювати проєкт Методики з урахуванням потреб сфери електронних комунікацій, що відображені у проєкті «Методики визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації у сфері електронних комунікацій», яка знаходиться в розробці Мінцифри та Мінінфраструктури.
  2. внести запропоновані правки, що додаються у вигляді порівняльної таблиці, з метою виключення використання Методики визначення обсягу збитків, завданих підприємствам у зв’язку із збройною агресією, а також упущеної вигоди у сфері електронних комунікацій. Натомість, використовуватиметься галузева Методика, як це передбачено постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації».

Підсумовуючи, зазначаємо, що представники Асоціації готові до подальшого експертного доопрацювання проєкту Методики та будемо вдячні за врахування пропозицій, що наводяться у додатку до цього листа.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                       Т.В. Попова

* аналогічний лист надіслано до КМУ