Лист від 05.10.2020 № 2523

Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та митної політики

 

Комітет Верховної Ради України
з питань бюджету

 

Комітет Верховної Ради України
з питань цифрової трансформації

 

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін

до Податкового кодексу України та інших законів

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних

надходжень» (реєстр.№ 4101 від 15.09.2020)

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», висловлюючи свою повагу, звертається з приводу проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр.№ 4101 від 15.09.2020) (далі – проєкт Закону                     № 4101).

Так, законопроектом пропонується збільшити ставки рентної плати за користування радіочастотного ресурсу на 11,6 % з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік – 111,6 % (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253).

Зауважуємо, що згідно з пунктом 4.1.9. статті 4 Податкового кодексу України одним з принципів податкового законодавства України визначено принцип стабільності, згідно з яким зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Проте, вказаний проєкт Закону внесено у Верховну Раду України 15 вересня, а отже порушено принцип податкового законодавства.

Більш того, Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо необхідності встановлення мораторію на індексацію ставок  рентної плати за користування РЧР для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок» на строк 48 місяців (розпорядження Уряду від 04.12.2019 № 1272-р), що не враховано розробником проєкту Закону.

Наголошуємо, що збільшення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України можливе виключно у разі реалізації комплексних заходів, зокрема, у разі впровадження технологічної нейтральності, тобто у разі запровадженого регулятором права надавати споживачам послуги за будь-якими технологіями в межах частот, дозволених ліцензіями. Саме в такому випадку може бути виправданим підвищення ставки рентної плати. Впровадження технологічної нейтральності має бути реалізовано раніше або одночасно з підвищенням ставок рентної плати. Користування правом на впровадження передових технологій дозволить отримати прибуток від провадження діяльності, що дасть змогу сплачувати встановлені державою податки та збори.

Вважаємо, що для впровадження окремих змін в частині регулювання використання радіочастотного ресурсу необхідно враховувати й кращі Європейські практики, зокрема, брати до уваги положення Директиви (ЄС) 2018/1972 від 11 грудня 2018 року, якою прийнято Європейський кодекс електронних комунікацій (далі – Кодекс).

Так, згідно з його положеннями передбачено, що для забезпечення оптимального використання ресурсів плата повинна відображати економічну та технічну ситуацію на ринку, а також будь-який інший значний фактор, що визначає їх вартість (пункт 100).

Відповідно до статті 42 Кодексу передбачено: «Держави-члени можуть дозволити компетентному органу встановити збір за права користування радіочастотним спектром. Держави-члени повинні забезпечити, щоб такі збори були об’єктивно виправданими, прозорими, недискримінаційними та пропорційними по відношенню до їх призначення».

Крім того, вже не перший рік суб’єкти ринку пропонують запровадити прозорий механізм розрахунку та справедливий підхід до сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у вигляді затвердження Методики розрахунку такої рентної плати. Проте, й досі Методику не затверджено, що призводить до можливості вносити необґрунтовані пропозиції щодо змін до Податкового кодексу.

Також, хочемо зауважити, що до Верховної Ради України надійшов проект Державного бюджету на 2021 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів України та 14 вересня зареєстрований за № 4000.

Так, згідно з інформацією, що розміщена на офіційному сайті КМУ, а саме «10 фактів про проєкт Держбюджету на 2021 рік, який затвердив Уряд» передбачено пунктом 7, що вказаним проєктом Закону не планується підвищення податків.

Проте, положеннями, які закладені у проєкті Закону № 4101, навпаки збільшується податкове навантаження шляхом збільшення розміру рентної плати за користування РЧР, що йде у розріз із проєктом Держбюджету на 2021 рік.

Слід окремо зазначити, Законом України 1791-VIII від 20.12.2016 до статті 254.4 Податкового кодексу України введено понижуючі та підвищуючі коефіцієнти до окремих ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Метою введення коефіцієнтів було, в тому числі, стимулювання  ефективного використання радіочастотного ресурсу та вжиття заходів з метою залишення оптимально необхідної суцільної смуги радіочастот, що й досі є актуальним.

Наявність таких коефіцієнтів приймалась до уваги операторами телекомунікацій при розробці та затвердженні довгострокових інвестиційних планів та участі у тендерах на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT».

В результаті зазначених тендерів оператори телекомунікацій отримали в користування строком на 15 років радіочастотний ресурс України  розраховуючи на стабільність умов його користування, в т.ч. оподаткування, протягом всього строку користування ресурсом.

Відміна ж коефіцієнтів призведе до значного погіршання умов користування отриманого на прозорому тендері радіочастотного ресурсу України та надасть негативний сигнал бізнесу щодо погіршення інвестиційного клімату в галузі телекомунікацій та подальших інвестицій у галузь.

Враховуючи вищевикладене, просимо не допустити прийняття проєкту Закону № 4101 без його доопрацювання в частині виключення змін до пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України, яким ставки рентної плати за користування РЧР збільшуються на 11,6 %, та не враховувати пропозиції щодо виключення із цієї статті понижуючих та підвищуючих коефіцієнтів до окремих ставок рентної плати діапазонів радіочастот виду «Стільниковий радіозв’язок»

З повагою 

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#2