№ 2761 від 10.04.2023 р.

 Міністерство економіки України

 

Щодо стандарту TIER III

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», що об’єднує провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій та створена з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет, засвідчує свою повагу та звертається з приводу наступного.

Учасники Асоціації «Телекомунікаційна палата України» здійснюють свою господарську діяльність, в тому числі, шляхом участі в публічних закупівлях згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи, що Міністерство економіки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, публічних закупівель, а одним з основних завдань Міністерства економіки України є забезпечення та реалізація державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, а також державної політики у сфері публічних закупівель, просимо Вас надати нам роз’яснення з приводу наступного.

Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики. Характеристики товарів, робіт або послуг можуть містити опис конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів), виконання необхідних робіт, надання послуги (послуг).

Відповідно до частини 3 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками. У разі, якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз “або еквівалент”.

Відповідно до частин 4 та 5 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі, якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз “або еквівалент”. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити які маркування, протоколи випробувань, декларація або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Разом з цим, серед багатьох замовників послуг з веб-хостингу для розміщення серверів державних установ в центрах обробки даних (ЦОД) склалася практика зазначати в умовах тендерної документації вимоги про документальне підтвердження відповідності ЦОД вимогам стандарту Tier III відповідно до класифікації Uptime Institute (uptimeinstitute.com) шляхом надання сертифікату Tier III. Слід зазначити, що право видачі сертифікатів на відповідність стандартам TIER належить виключно приватній компанії Uptime Institute (компанія Uptime Institute Professional Services LLC (405 Lexington Avenue, 9th Floor New York, NY USA)). Зазначена компанія є єдиною, що здійснює сертифікацію та не делегує права щодо сертифікації об’єктів іншим організаціям.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас повідомити чи існують, і якщо так, то повідомити їх реквізити, технічні регламенти, міжнародні, європейські стандарти, що визнані європейськими органами стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, якими передбачено вимоги до параметрів ЦОД за критеріями TIER, розроблених компанією Uptime Institute Professional Services LLC (405 Lexington Avenue, 9th Floor New York, NY USA)).

Будемо щиро вдячні за надання відповіді на ел. адресу асоціації telpu.ua@gmail.com

З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                                  Т.В. Попова