Лист від 17.01.2020р. № 2415                          

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

 Щодо необхідних законодавчих змін у сфері цифрових комунікацій

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових комунікаційних технологій, повідомляє наступне.

10 грудня 2019 року Телекомпалатою України було проведено індустріальний воркшоп «Антигравітація: 10 кроків до перемоги!». У заході взяли участь представники державної влади, керівники профільних бізнес-об’єднань, експерти ринку та представники стейкхолдерів медіа, телекомунікацій, цифрової інфраструктури та суспільства.

Так, за результатами воркшопу чотири команди стейкхолдерів розробили та презентували ініціативи, які необхідні з боку держави та які допоможуть цифровому розвитку бізнесу та суспільства.

Враховуючи ґрунтовність та експертність підготовлених ініціатив в сфері цифрового розвитку бізнесу, надсилаємо вам їх перелік та вважаємо, що такі ініціативи можуть стати основою для підготовки у 2020 році дорожньої карти необхідних законодавчих змін.

Стейкхолдери визначили перелік ініціатив, які необхідні для подальшого розвитку (надсилаємо у додатку до листа).

Ініціативи, які потребують як найскорішої реалізації, а саме протягом найближчих одного-двох років, експертами було визначено та попередньо підтримано представниками держави:

  • Запровадження незалежного Регулятора у сфері телекомунікацій, який би став інституційно, фінансово незалежним та таким, що збалансовує інтереси операторів, провайдерів та користувачів і застосовує заходи впливу на ринкові процеси лише у виключних екстрених випадках.
  • Забезпечення неухильного виконання державою, бізнесом та громадянами законодавства у сфері цифрових комунікацій.
  • Забезпечення сталості основних цілей та напрямків розвитку цифрової економіки держави шляхом прийняття «Цифрового порядку денного України» (Цифрової адженди).
  • Уніфікація та об’єднання всіх державних реєстрів з метою уникнення дублювання та необхідності повторного подання інформації, що в них міститься, у паперовому вигляді.
  • Адаптація електронних сервісів для людей з обмеженими можливостями.

 Зі свого боку усі учасники воркшопу та представники Телекомпалати України висловили свою готовність в подальшому активно брати участь у розробці таких необхідних змін.

 З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                                       Т.В. Попова

 

перелік усіх ініціатив та шляхів їх реалізації

Ініціатива

Дотримання принципу верховенства права.

Шлях реалізації

Забезпечити неухильне виконання державою, бізнесом та громадянами законодавства у сфері цифрових комунікацій.

Прозорість та передбачуваність регуляторного поля. Забезпечити прозорість здійснення діяльності на ринку. Використовувати професійні підходи у створенні державних програм та проектів, пов’язаних з телекомунікаціями.

Створити та забезпечити реалізацію державної стратегії розвитку Digital-індустрії на довгострокову перспективу.

Запровадження незалежного Регулятора у сфері телекомунікацій, який стане інституційно, фінансово незалежним та таким, що збалансовує інтереси операторів, провайдерів та користувачів і застосовує заходи впливу на ринкові процеси лише у виключних екстрених випадках.

Вказану ініціативу можливо реалізувати у проекті Закону України «Про електронні комунікації».

Перегляд підходів до формування податкової політики. Запровадити передбачуваність податків за використання радіочастотного ресурсу. Впроваджувати такий податок на основі ґрунтовного аналізу механізмів формування податків в європейських країнах та шляхом запровадження методики або принципів перегляду розміру такого податку. Направляти отримані державою податки на розвиток індустрії. Усунути податкову дискримінацію серед операторів фіксованого широкосмугового доступу до Інтренет-мережі.

Вказану ініціативу можливо реалізувати у проєкті Закону України «Про електронні комунікації» та шляхом внесення змін до Податкового кодексу України. Затвердження на законодавчому рівні Методики перегляду розміру податку за використання радіочастотного ресурсу. Внести законодавчі зміни з метою скасування нерівномірного податкового навантаження, внаслідок чого найбільше податкове навантаження покладено на законослухняних платників.

Передбачити повноваження регулятора щодо визначення мінімальної вартості послуг доступу до Інтернету для фізичних осіб та врегулювання питань проведення операторами, провайдерами довготермінових маркетингових акцій (лише у виключних екстрених випадках).

Вказану ініціативу можливо реалізувати у проєкті Закону України «Про електронні комунікації».

Передбачити технологічно нейтральну правову основу регулювання здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та радіочастотного ресурсу, тобто без прив’язки до будь яких технологій, та запровадити принцип технологічної нейтральності під час прийняття будь яких державницьких рішень.

Вказану ініціативу можливо реалізувати у проєкті Закону України «Про електронні комунікації».

Передбачити для бізнесу субвенції або субсидії за реалізацію соціально важливих, але фінансово збиткових державних програм.

Вказану ініціативу можливо реалізувати у проєкті Закону України «Про електронні комунікації», а також шляхом розробки та внесення змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство» передбачивши сферу партнерства, зокрема, будівництво та/або експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Сприяння забезпеченню мережевого нейтралітету.

Запровадження на рівні проекту Закону «Про електронні комунікації» загальних правил для забезпечення рівного і недискримінаційного розподілу трафіку під час надання послуг доступу до мережі Інтернет і відповідних прав кінцевих користувачів. (Принцип мережевого нейтралітету передбачений Регламентом (ЄС) 2015/2120 від 25 листопада 2015 року про заходи щодо доступу до відкритого Інтернету і внесення змін і доповнень до Директиви 2002/22/ЄС про універсальну послугу та права користувачів щодо мереж та послуг електронного зв’язку та до Регламенту (ЄС) № 531/2012 про роумінг у мережах мобільного зв’язку загального користування в межах Союзу).

Уніфікація та об’єднання всіх державних реєстрів з метою уникнення дублювання та необхідності повторного подання інформації, що в них міститься, у паперовому вигляді.

Прийняття в цілому проект Закону «Про публічні реєстри».

Адаптація електронних сервісів для людей з обмеженими можливостями.

Розробка різноманітних державних програм для адаптації та включення інвалідів до активного життя. Розробка екосистеми для інклюзивного проектування та розвитку. Хмарна платформа для забезпечення універсального доступу як для людей з обмеженими можливостями, так і для всіх.

Закріпити на державному (законодавчому) рівні можливість інтерактивного взаємозв’язку громадян в разі потреби із службами екстреної допомоги з подальшим автоматичним визначенням геолокації (за наявності попередньої згоди особи, а після досягнення пенсійного віку – без згоди ).

Розробка та внесення змін до Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112».