Лист від 29.03.2019 № 2356                                   

  Міністерство юстиції України

                                                                                           вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

Про надання роз’яснень

Телекомунікаційна палата України є договірним об’єднанням юридичних осіб, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, зокрема, аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет та представництва і захисту спільних інтересів своїх учасників.

Враховуючи те, що законодавство України у сфері телерадіомовлення є застарілим, та відповідно до пункту 1444 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, Україна зобов’язана привести у відповідність з правом ЄС правила та стандарти надання аудіовізуальних медіапослуг.

У зв’язку з цим, розроблений та поданий на розгляд індустрії законопроект «Про аудіовізуальні медіа-сервіси». Новий проект Закону направлений замінити нині чинний Закон «Про телебачення і радіомовлення», а також Закон «Про Національну раду з питань телебачення та радіомовлення».

Законопроектом «Про аудіовізуальні медіа-сервіси» пропонується чимала низка нововведень, які будуть сприяти розвитку телерадіоінформаційної галузі.

Водночас, при аналізі законопроекту на предмет його імплементації, а також готовності виконувати в разі прийняття, виникли практичні питання щодо окремих норм законопроекту, а саме проектом Закону, пропонується імперативна норма в статі яка окреслює вимоги до прозорості структури власності та контролю, відтак в п. 1 ст. 14 передбачено, що структура власності суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа-сервісів повинна відповідати таким вимогам, п.п. 6 серед осіб, які мають істотну участь у суб’єкті господарювання, відсутні юридичні та/або фізичні особи, зареєстровані в країнах (територіях), законодавство яких не дозволяє розкривати інформацію про структуру власності зареєстрованих в них юридичних осіб.

У зв’язку вищенаведеним асоціація «Телекомунікаційна палата України» просить надати роз’яснення чи існує в Україні, на законодавчому рівні, затверджений список країн, законодавство яких не дозволяє розкривати інформацію про структуру власності зареєстрованих в них юридичних осіб? Якщо ні, то на думку Міністерства юстиції України яким чином буде формуватися такий список?

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                 Т.В. Попова