Від 21.07.2022 № 2690*

 Народному депутату України –

Голові Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації

М.В. Крячку

Щодо законопроекту реєстр. № 7487 від 24.06.2022

Шановний Михайле Валерійовичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернету, звертається з приводу наступного.

Верховною Радою України на засіданні 18.07.2022 р. було прийнято за основу Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для розвитку та відновлення електронних комунікаційних мереж» від 24.06.2022р. № 7487 (далі – законопроект №7487).

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» підтримує прийняття законопроекту № 7487, оскільки в результаті впровадження його норм буде створено умови для розвитку (розгортання) та відновлення мереж електронних комунікацій під час дії воєнного стану в Україні та у післявоєнний час.

Всі без виключення норми законопроекту № 7487 є дієвим механізмом врегулювання правовідносин між власниками інфраструктури та замовниками доступу до інфраструктури об’єкта доступу, разом з цим деякі моменти потребують уточнення та внесення депутатських поправок у текст до другого читання.

Так, з огляду на реалії здійснення діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану, складної комунікації між сторонами договору доступу, повної відсутності паперового документообігу та обмеженого електронного зв’язку на територіях, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), території, де не здійснюються чи обмежені повноваження органів державної влади, території де Міністерством юстиції обмежено доступ до Реєстрів, доцільно передбачити у Законі України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» наступні положення:

  1. можливість направлення сторонами договору з доступу повідомлення, у разі знищення в наслідок воєнних дій інфраструктури об’єкта доступу або технічних засобів електронних комунікацій розміщених на об’єкті, каналами електронного зв’язку;
  2. звільнення Замовника від періодичної плати за доступ за весь час, протягом якого елементи інфраструктури об’єкта доступу  не могли бути використаними ним відповідно до мети договору через обставини, за які він не відповідає. Це дозволить зберегти договірні правовідносини та поновити їх при першій можливості після деокупації, використання їх оператором на погоджених сторонами договору умовах, врегулювати питання триваючи зобов’язань за господарським договором при відсутності підтвердженого бухгалтерськими документами факту користування інфраструктурою.
  1. застосування норм законопроекту до правовідносин з дати початку дії правового режиму воєнного стану, а саме з 24 лютого 2022 року, що дозволить сторонам врегулювати питання минулих періодів, зокрема в частині зобов’язань щодо періодичної оплати доступу, захисту мереж електронних комунікацій в період, протягом якого елементи інфраструктури об’єкта доступу  не могли бути використаними замовником через обставини, за які він не відповідає.

Детально згадані пропозиції викладено у вигляді порівняльної таблиці, що додається.

Принагідно зауважуємо, що вказане питання було порушено в ході слухань у Комітеті на тему «Проблеми доступу до інфраструктури при розбудові електронних комунікацій» та підтримано його найскоріше вирішення.

Шановний пане Михайле, просимо підтримати нашу ініціативу та включити відповідні пропозиції під час доопрацювання до другого читання.

Голова Ради Асоціації                                                             Т.В. Попова

* Аналогічний лист надіслано Народному депутату України – Заступнику Голови Комітету з питань цифрової трансформації О.Федієнку