Від 19.11.2021 № 2634

 Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

 Щодо перегляду Граничних тарифів

на надання в користування ККЕ

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація), розглянувши пакет документів, поданих АТ «Укртелеком» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ, Комісія) щодо перегляду Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, а також з врахуванням обговорення цієї пропозиції на робочій нараді 15.11.2021р., заявляє про необґрунтованість підвищенням тарифу на надання послуги «Використання ККЕ» з підстав змін коефіцієнту у формулі визначення корисної площі перетину каналу ККЕ показника норми завантаженості каналу ККЕ.

Асоціація просить НКРЗІ звернути увагу на відсутність економічного обґрунтування зміни Граничних тарифів і відсутності законних підстав для їх перегляду з заявлених АТ «Укртелеком» підстав відповідно до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 25.10.2012  № 540 (далі – Порядок регулювання тарифів).

Так, згідно Порядку регулювання тарифів у формулі розрахунку корисної площі перетину каналу ККЕ (Sкан) враховуються норми завантаженості каналу ККЕ, які встановлюються відомчими будівельними нормами та станом на 01 жовтня 2012 року дорівнюють 0,75 діаметру каналу.

Будь яких змін у цій нормі Порядку регулювання тарифів не відбулося, а отже підстав для зміни у формулі розрахунку не має.

Порядком регулювання тарифів встановлено, що при прийнятті рішень щодо встановлення тарифів НКРЗІ враховує інформацію про діяльність операторів телекомунікацій – власників (володільців) ККЕ, які надають її в користування, а також іншу інформацію за результатами оприлюднення таких рішень та громадських слухань.

Згідно п. 5.1 розділу V Порядку регулювання тарифів, підставою для перегляду рівня тарифів на надання в користування ККЕ є зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси.

Отже, будь які зміни у показниках формул розрахунку не є підставою для перегляду рівня тарифів на надання в користування ККЕ.

Крім цього, відповідно до п.5.3. цього ж Порядку регулювання тарифів для перегляду чинних тарифів оператор телекомунікацій подає до НКРЗІ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку інформацію:

  • економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов’язково дані про доходи, витрати, рентабельність);
  • розрахунок тарифів, виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;
  • порівняльну таблицю чинних та нових тарифів із розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів.

У документах, поданих АТ «Укртелеком», що додані до листа НКРЗІ від 04.11.2021р. № 05-5995/124, який отримано Асоціацією, немає додатку з інформацією про економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (дані про доходи, витрати, рентабельність), яка вимагається згідно п.5.3. Порядку регулювання тарифів для перегляду чинних тарифів. При цьому, розрахунок тарифів, наведений у витягу Додатку 2, базується на показниках планової собівартості обслуговування одного канало-кілометру за один місяць станом на 2013 рік, тобто не враховує вимог пункту 5.1 Порядку регулювання тарифів щодо підстав перегляду і не відображає вплив зовнішніх чинників на собівартість надання послуг.

Планова собівартість обслуговування одного канало-кілометра станом на 2013 рік складає 23 532 грн./рік (1961,81х12). Ця сума згідно пункту 2.2 Порядку регулювання тарифів була визначена із застосуванням нормативного методу на підставі державних та галузевих нормативів використання матеріальних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з обслуговування виробництва (далі – виробнича собівартість), нормативів витрат з управління підприємством.

За офіційними даними на балансі АТ «Укртелеком» є порядку 100 000 канало-кілометрів ККЕ. За такої умови витрати на обслуговування ККЕ в рік складуть 2 353 200 000 грн. Тобто, саме таку суму має витрачати оператор телекомунікацій, який має у власності ККЕ, на її обслуговування для обґрунтування тарифу 45,2 грн./міс на  один канало-кілометр.

Просимо Комісію проаналізувати економічні показники роботи АТ «Укртелеком» за останні 2 роки та надати офіційне підтвердження, що оператор виконує всі нормативні роботи, які були включені до розрахунку за п.2.2 Порядку регулювання тарифів, та несе витрати у розмірі не нижчому ніж той, що передбачений у розрахунках діючих Граничних тарифів.

Включення до розрахунку витрат на роботи, які не виконуються АТ «Укртелеком», є штучним завищенням тарифів на послуги монополіста.

Згідно п. 4.5 Порядку регулювання тарифів, тариф на надання послуги «Використання ККЕ» складається з планової собівартості обслуговування одного канало-кілометру ККЕ за один місяць з урахуванням коефіцієнту завантаженості каналу та з урахуванням отримання прибутку. Пункт 2.4. Порядку регулювання тарифів передбачає, що при визначенні планової собівартості послуг враховуються витрати за попередній період, а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідний період, схвалені Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи вищевикладене, Асоціація вважає, що на разі перегляд Граничних тарифів і його підвищення є необґрунтованим та просить НКРЗІ відмовити в затвердженні змін до тарифів або повернути пропозиції ПАТ «Укртелеком» на доопрацювання, з причин:

  • невідповідності наданих матеріалів АТ «Укртелеком» вимогам пунктів 5.1, 5.3 розділу V Порядку регулювання тарифів,
  • наявності обґрунтованих зауважень до виконаних розрахунків, а також недостатнього економічного обґрунтування необхідності зміни тарифів.

Асоціація наполягає на тому, що перегляд Граничних тарифів має відбуватися виключно у правовому полі і у відповідності до діючих положень та формул Порядку регулювання тарифів. Очевидно, що НКРЗІ може розглядати питання затвердження змін до тарифів тільки після надання АТ «Укртелеком» повного переліку необхідної інформації та розрахунків.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                 Тетяна Попова