2250 від 13.02.2018р.

Головам Фракцій

(за списком)

Щодо необхідності внесення правок

до проекту Закону України

(реєстр. № 7644)

З метою захисту інтересів своїх учасників Асоціація «Телекомунікаційна палата України», як професійне об’єднання суб’єктів господарювання, зокрема, у сфері надання програмної послуги звертається до  Вас з приводу наступного.

У Верховній Раді України 28 грудня 2018 року зареєстровано за № 7466 проект Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Проект Закону).

Вказаний  Проект Закону внесено Кабінетом Міністрів України, а метою його розробки визначено необхідність реформування системи колективного управління, удосконалення правового регулювання щодо охорони та захисту авторського права і суміжних прав.

Проект Закону (згідно з пояснювальною запискою) покликаний сприяти підвищенню інвестиційної привабливості, а також імплементації основних положень Директиви ЄС 2014/26/ЄС у законодавство України.

Разом з тим, стверджуємо, що з прийняттям Проекту Закону у запропонованій редакції такої мети досягнуто не буде.

Суттєві недоліки та суперечливі положення тексту проекту Закону навпаки становлять загрозу щодо встановлення необґрунтованого навантаження на провайдерів програмної послуги у вигляді  обов’язку щодо сплати за використання творів, виконань, фонограм, фільмів лише при технічному забезпеченні абонентів можливістю перегляду програм телерадіоорганізацій.

Ми переконані, що такий обов’язок встановлений через спотворення у проекті Закону терміну «кабельна ретрансляція», яке не відповідає Директивам Ради Європи, суперечить іншим окремим положенням самого документу через плутанину термінів «кабельна організація мовлення» і «провайдер програмної послуги».

Крім того, проект Закону не враховує особливості діяльності провайдерів програмної послуги, оскільки вони не здійснюють редакційного контролю змісту передач (програм) організацій мовлення, а лише на «договірних   засадах   надають абонентам можливість перегляду пакетів програм» (стаття 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а отже не володіють інформацією про найменування творів, виконань, фонограм, фільмів у складі телепрограм.

Таким чином, впровадженням таких положень буде заздалегідь сформовано передумови для судових спорів і отримання організаціями колективного управління (далі – ОКУ) надлишкових коштів, які не можуть бути ними розподілені поміж володільцями авторського права і суміжних прав.

Твори, виконання, фонограми, фільми у складі пакетів програм – пропозиції провайдерів для абонентів не мають самостійного економічного значення, що унеможливлює визначення розміру і порядку виплати винагороди за їх використання.

Таким чином,  встановлення  істотних умов у  договорі (предмет договору – об’єкт використання і відповідно його вартісна ціна за використання), а також його укладення між провайдерами програмної послуги і організаціями колективного управління неможливе.

Оскільки кошти провайдерів програмної послуги технічно не можуть бути розподілені між авторами і суміжниками, а проект Закону також передбачає створення монопольної організації колективного управління для збору коштів за кабельну ретрансляцію, виникає підозра про створення таким чином одної «кишенькової» організації, що прямо суперечить меті законопроекту.

Таким чином, просимо Вас, з метою узгодження положень проекту Закону з європейськими документами та на забезпечення прозорості діяльності ОКУ, подати правки до проекту Закону, зокрема такі:

виключити у проекті Закону із визначення «кабельна ретрансляція» згадування про провайдерів програмної послуги;

передбачити зобов’язання  сплачувати на користь ОКУ організації кабельного мовлення, з якими провайдери програмної послуги  історично укладають угоди на право використання телепрограм як окремого об’єкта суміжних прав.

Крім того, повідомляємо, що при Комітеті ВРУ з питань науки і освіти буде створено робочу групу з удосконалення редакції проекту Закону, а тому звертаємося до Вас з проханням прийняти участь у ній та надати свої правки з урахуванням наданих зауважень та пропозицій у цьому листі.

Просимо Вас захистити провайдерів України від необґрунтованого фінансового навантаження.

З повагою,

Тетяна Попова, Голова Ради асоціації                                                          

Завантажити Порівняльну таблицю з обгрунтованнням запропонованих змін

файл формату .doc