Від 19.02.2021 р. №2576

 Голові Державної регуляторної

служби України

Кучеру О.В.

 

Щодо зауважень до  проекту Постанови

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін

до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

 

Шановний Олексію Володимировичу!

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (надалі – «Асоціація»), яка створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових комунікацій, звертається до Державної регуляторної служби України з приводу наступного.

15.12.2020 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації  (надалі – НКРЗІ) прийняте Рішення № 495  «Про схвалення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (надалі – Проект; Правила відповідно).

Наразі вказаний проект постанови КМУ направлено на погодження до Державної регуляторної служби та інших державних органів.

Так, 16 лютого НКРЗІ було проведено узгоджувальну нараду щодо зауважень, які були надані під час обговорення. Проте,  звертаємо увагу, що під час обговорення зауважень, у тому числі Телекомпалати, не було враховано жодного аргументу та пропозиції, а також не вбачалося, що надані пропозиції були проаналізовані з метою їх розгляду.

Враховуючи вказане, повідомляємо наступне.

Асоціація, не заперечуючи необхідності удосконалення порядку, переконана, що замовлення контент-послуги повинно здійснюватися за згодою абонента, але, водночас, бути зручним для абонента. Надмірно складна процедура замовлення послуг призведе до зменшення обсягів таких послуг і відповідно доходів галузі.

З огляду на зазначене, під  час обговорення проекту змін до  Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг операторами телекомунікацій були надані пропозиції щодо необхідності удосконалення проекту змін з врахуванням інтересів споживачів. Було запропоновано зручний та безпечний спосіб замовлення контент послуг, який гарантує врахування лише свідомого вибору споживача. Порівняльну таблицю з пропозиціями щодо доопрацювання Проекту надаємо у Додатку до цього листа.

Зазначені в додатку пропозиції були надані розробнику Проекту на етапі погодження із зацікавленими органами, а також надсилалися раніше листом від
25 січня 2021 № 2566 на адресу ДРС.

Вважаємо, що без врахування пропозицій в додатку, поданий на погодження до ДРС Проект, не відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним  у статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

  • зміни не є ефективними, оскільки проектом не враховані пропозиції, які більш ефективно вирішують проблему;
  • проект змін не відповідає принципу адекватності, – зміни призводять до ускладнення процедури замовлення абонентами контент-послуг та суттєвих фінансових витрат для операторів.

Враховуючи зазначене, Асоціація звертається з проханням до Державної регуляторної служби України відмовити в погодженні доопрацьованого проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», схваленого Рішенням НКРЗІ від 15.12.2021 року № 495, оскільки зауваження так і не були враховані.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                   Т.В. Попова

 KPI_TelPU2021#1