Від 12.05.2021 №2596

 Заступниці Міністра фінансів України

Воробей С.І.

01008, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2

Про податок з доходів нерезидента,

що виплачується на його користь у вигляді роялті

агентом-резидентом України, що не є його постійним

представництвом

Шановна Світлано Іванівно!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація) діє в інтересах своїх учасників та звертається до Вас з проханням фахової підтримки у врегулюванні питання, що виникло у зв’язку з неоднозначністю податкових норм і обумовлено,  особливостями діяльності у сфері платного телебачення, де широко використовується система агентських відносин з метою дистрибуції іноземних телеканалів на території України.

Система агентських відносин широко застосовується провідними виробниками телевізійного контенту (FOX International Channels, Sony SCI-FI, Sony Channel, Sony Turbo, National Geographic Channel, SPI International, XSPORT інші), які не мають в Україні власних постійних представництв, а дистрибують канали через систему агентських договорів, укладених з резидентом України – Агентом з одного боку та вітчизняними провайдерами програмної послуги, що ретранслюють телепрограми(канали), з іншого боку (далі – Провайдери).

Суть системи агентських відносин полягає у тому, що операції структуруються саме таким чином, що Агент, в силу своєї агентської функції, акумулює належний нерезиденту дохід, який за його дорученням Агент обраховує та перераховує на його користь.

Характерною ознакою цього доходу у всіх випадках є те, що це є платежі роялті за право розповсюдження телеканалів нерезидента на території України Провайдером (резидент України, який перераховує Агенту відповідну плату у гривні, а  Агент перераховує дохід на користь Нерезидента у валюті країни його резиденства).

Використовуючи систему агентських відносин, нерезидент-правовласник скорочує витрати на адміністрування платежів від Провайдерів, отримуючи всю інформацію щодо належних йому прав та умов їх використання з єдиного джерела – Агента, відповідно до укладеного з ним агентського договору.

Питання «укрупнення» процесів адміністрування виплат на користь нерезидента від одного контрагента-резидента України та контроль за обрахунком розміру власної винагороди   є важливою умовою для іноземних партнерів.

Тобто, нерезидент-правовласник на території України здійснює свою комерційну діяльність без створення постійного представництва, а через посередника – а саме Агента з незалежним статусом, що діє у межах своєї звичайної діяльності.

По суті, Агент є посередником між Провайдером і Правовласником, що збирає належну Правовласнику винагороду з Провайдерів на території України, акумулює її на власних рахунках, очищає від платежів передбачених агентським договором та перераховує безпосередньо на рахунок Правовласника. Можлива аналогія у фіскальному регулюванні брокерської  діяльності в Україні, діяльності страхового агента при страховому посередництві, які виконують певні функцій податкового агента щодо доходів на користь нерезидентів.

Натомість, виникли обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства щодо  конкретизації суб’єкта, який має обчислювати та утримувати податок з доходів,  що нараховуються (виплачуються) нерезиденту  з митної території України у вигляді роялті.

Так, пп.141.4.1 ст. 141 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до доходів, які повинні бути обкладені податком, відноситься роялті, а  пп.141.4.2 ст. 141 Кодексу призначає резидента, який виплачує роялті, здійснити утримання податку,  при цьому –  не зазначає його статус та характер проведення операцій.

Більшість Агентів, що надають агентські послуги нерезидентам щодо просування і маркетингу їх каналів на території України, працюють на ринку понад 20 років, пройшли податкові перевірки, де питання правомірності сплати до бюджету податку на репатріацію при виплаті ними доходів нерезиденту не мало зауважень податкових органів. Отже, утримання і сплата цього податку саме Агентом здійснюється одночасно з виплатою доходу на користь нерезидента, без будь яких додаткових зобов’язань для Провайдера, в т. ч і декларування виплат нерезидентам, що вимагається у додатку ПН до Податкової Декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (зі змінами та доповненнями),  яка заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи із джерелом їх походження з України.

Кодекс однозначно вказує на те, що такий дохід нерезидента має обкладатися податком, який має бути сплачений на дату виплати доходу нерезиденту. При цьому, пп.141.4.2 ст. 141 Кодексу не встановлено будь-яких  особливостей для доходу нерезидента у вигляді роялті, які він отримує від Агента, що не є його постійним представництвом на території України, а є резидентом України, що здійснює агентську діяльність та є уповноваженим представником нерезидента в питаннях дистрибуції телепродукції.

Пунктом 36.4. ст. 36 Кодексу передбачено, що виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

Податковим обов’язком платника податків визнається, зокрема, обов’язок щодо сплати сум податку та збору в порядку і строки, визначені ПК України. При цьому, виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

Кодекс не конкретизує випадку сплати роялті на користь нерезидента його уповноваженим представником, що не є його постійним представництвом, тому керуючись загальними нормами щодо зобов’язань податкового представництва, Агент і виступає податковим агентом щодо доходу нерезидента у вигляді роялті, що ним фактично перераховується відповідно до укладеного договору.

Очевидно, що якщо за умови дії агентського договору, нарахування та сплату податку на репатріацію до бюджету буде здійснювати Провайдер, (на етапі перерахування плати Агенту), це – ускладнює процес декларування виплати доходу безпосередньо нерезиденту і викривляє інформацію у Декларації по нерезиденту, якого також має відображати і Агент, що здійснює  фактичну виплату валютної виручки на користь нерезидента.

На думку Асоціації, ключовою умовою для оподаткування доходу нерезидента у вигляді роялті перерахованого на його користь Агентом  відповідно до умов договору про агентські послуги, – є здійснення фактичних виплат винагороди нерезиденту.

Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку, зазначеного, зокрема, в п. 141.4 ст. 141 Кодексу, покладається на платників податку, які здійснюють відповідні виплати (п. 137.3 ст. 137 Кодексу).

Відповідно до п.141.4.2 ст. 141 Кодексу відповідальним за нарахування податку на доходи нерезидента є «резидент», якій здійснює виплату.

Пунктами 103.2, п.103.3 Кодексу передбачено, що особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Слід зазначити, що врегулювання цього питання не передбачає  втрат бюджету адже податок на репатріацію, в будь якому випадку, сплачується при перерахуванні доходу нерезиденту з митної території України. Натомість, збереження агентської схеми правовідносин дозволить понад 400 Провайдерам і надалі, без додаткових втрат на адміністрування виплати винагороди правовласникам, курсових коливань, ретранслювати популярний іноземний контент.

Беручи до уваги вищевикладене, вкрай необхідно вже сьогодні, однозначно визначити фіскальну конструкцію для застосування правових норм Агентом при виплаті ним доходу нерезиденту у вигляді роялті, а саме правомірності утримання і перерахування до відповідного бюджету податку на репатріацію, як  податковий агент щодо такого виплаченого доходу. Якщо це не відбудеться, то  Агенти у цій сфері будуть змушені припинити діяльність. Закриття в Україні агентської схеми для сфери платного телебачення призведе до абсолютного відтоку інвестицій іноземних виробників контенту та припинення агентської діяльності для національних підприємств.

На нашу думку, прийняття узагальнюючої податкової консультації сприятиме вирішенню описаних вище проблем, забезпечить встановлення прозорості та зрозумілості податкової політики України для іноземних партнерів та широкого кола правовідносин у сфері платного телебачення, що взаємодоповнюють одна одну, як то провайдерська діяльність і агентська діяльність, масштаби та конкурентоздатність яких залежать від інвестиційної чутливості іноземних виробників контенту, що користується попитом у національного споживача ТВ продукції.

Тому, звертаємося до Вас, шановна Світлано Іванівно, з проханням провести експертне обговорення порушеного питання та видати узагальнюючу податкову консультацію стосовно питань сплати податку з доходу нерезидента (у вигляді роялті) при виплаті такого доходу уповноваженим представником нерезидента – його агентом, який є резидентом України і не є його постійним представництвом. Проект такої консультації додається.

Фахівці Асоціації готові до надання більш детальної інформації щодо порушеного питання та безпосередньої участі у експертному обговоренні, готові до фахової дискусії і сподіваються на Вашу підтримку агентської діяльності у сфері платного телебачення, яка є інвестиційно привабливою та, одночасно, вразливою до різких коливань фіскальних практик.

З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#3