№ 2489 від 28.08.2020


Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,
вул. Прорізна, м. Київ, 01601
е-mail: nrada@nrada.gov.ua

Щодо зауважень та пропозицій
до проєкту «Порядку формування Переліку
програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створено з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет, звертається з приводу наступного.
На офіційному веб-сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення розміщено проєкт «Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються» (далі – Проєкт), який згідно з повідомленням про оприлюднення, зокрема, передбачає процедуру включення і виключення програм до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.


Хочемо звернути увагу, що відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та передач і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Проте, враховуючи норми Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» у Національної ради повноваження щодо затвердження «Порядку формування Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються» відсутні.


Разом з тим, Телекомпалатою здійснено аналіз положень Проєкту по суті, у зв’язку з чим надсилаємо наші пропозиції у додатку до листа та просимо врахувати їх під час громадського обговорення.

З повагою

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації