Від 25.01.2021 №2566

Голові Державної регуляторної служби України

Кучеру О.В.

Щодо доопрацьованого проекту постанови

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін

до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

 

Шановний Олексію Володимировичу!

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (надалі – «Асоціація»), яка створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових комунікацій, звертається до Державної регуляторної служби України з приводу наступного.

15.12.2020 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації  (надалі – НКРЗІ) прийняте Рішення № 495  «Про схвалення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (надалі – Проект; Правила відповідно).

Наразі вказаний проект постанови КМУ направлено на погодження до Державної регуляторної служби та інших державних органів.

Метою внесення змін до Правил є врегулювання відносин, пов’язаних із захистом прав споживачів під час замовлення, отримання контент-послуг та відмови від них.

Асоціація, не заперечуючи необхідності удосконалення порядку, переконана, що замовлення контент-послуги повинно здійснюватися за згодою абонента, але, водночас, бути зручним для абонента. Надмірно складна процедура замовлення послуг призведе до зменшення обсягів таких послуг і відповідно доходів галузі.

З огляду на зазначене, під  час обговорення проекту змін до  Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг операторами телекомунікацій були надані пропозиції щодо необхідності удосконалення проекту змін з врахуванням інтересів споживачів. Було запропоновано зручний та безпечний спосіб замовлення контент послуг, який гарантує врахування лише свідомого вибору споживача. Порівняльну таблицю з пропозиціями щодо доопрацювання Проекту надаємо у Додатку до цього листа.

Зазначені в Додатку пропозиції були надані розробнику Проекту на етапі погодження із зацікавленими органами. Доцільність таких пропозицій не заперечувалася НКРЗІ, але, нажаль, пропозиції не були відображені в остаточній редакції через процедурну неможливість їх внесення до Проекту.

Вважаємо, що без врахування пропозицій в Додатку, поданий на затвердження до ДРС Проект, не відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним  у статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

  • зміни не є ефективними, оскільки проектом не враховані пропозиції, які більш ефективно вирішають проблему;
  • проект змін не відповідає принципу адекватності, – зміни призводять до ускладнення процедури замовлення абонентами контент-послуг та суттєвих фінансових витрат для операторів.

Враховуючи зазначене, Асоціація просить Державну регуляторну службу України направити НКРЗІ пропозиції до Проекту в Додатку та відмовити в погодженні доопрацьованого проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», схваленого Рішенням НКРЗІ від 15.12.2021 року № 495 до їх врахування.

 З повагою

 

Голова Ради Асоціації                                                     Т.В. Попова

KPI_TelPU2021#3