№ 2805 від 05.12.2023 р.

 Голові Комітету ВРУ

 з питань гуманітарної та інформаційної політики

Потураєву М. Р.

 Члену Комітету ВРУ

з питань гуманітарної та інформаційної політики

Кравчук Є.М.

 Голові Комітету ВРУ

з питань фінансів, податкової та митної політики

Гетьманцеву Д.О.

 

Копія:

Національна рада України

з питань телебачення і радіомовлення

 Щодо утримання податку на репатріацію

у сфері медіа

Шановні народні депутати!

Від імені Асоціацій засвідчуємо свою глибоку повагу та звертаємося до Вас із наступним. 

На сьогодні є проблемне питання, яке вимагає законодавчого врегулювання і стосується оподаткування доходів нерезидентів, що виникають на території України при дистрибуції іноземного ТВ контенту та перераховуються у вигляді роялті на користь нерезидента його агентом (дистриб’ютором), який є резидентом України і не є постійним представництвом такого нерезидента.

Законодавчі зміни, що необхідні в цій ситуації, не впливають на ставки, суму податку з доходів нерезидентів, не призводять до зміни бюджетних надходжень, а стануть лише способом для спрощення адміністрування цього податку в Україні і елементом збереження сталого розміру іноземних інвестицій.

Система агентських відносин у сфері медіа є ключовою, а її налагоджена робота – це  передумова залучення в Україну іноземних інвестицій. Ця система широко застосовується провідними виробниками телевізійного контенту, зокрема Disney Networks Group (UK) Limited, Sony SCI-FI, National Geographic Channel, SPI International, XSPORT та ін., які не мають в Україні власних постійних представництв, а дистрибують канали через систему агентських договорів, що укладаються з резидентом України (незалежним Агентом). Нерезидент  доручає такому Агенту, окрім іншого, збирати належний йому дохід на території України та перераховувати на його рахунки.

Таким чином, нерезидент-правовласник значно скорочує власний документообіг та витрати на адміністрування за рахунок впровадження агентської схеми роботи на території України, та отримуючи всю інформацію з єдиного джерела – від Агента – відповідно до укладеного з ним договору.

Питання адміністрування такого доходу нерезидента, його виплата у валюті іноземної держави та контроль за його обрахунком  є важливою умовою для іноземних партнерів.

Провайдери аудіовізуальних медіа сервісів, які купують у такий спосіб іноземний ТВ контент у світових брендів, достатньо економлячи на валютних ризиках, адмініструванні платежів, розрахунків, супровідній документації, в т.ч. і документації з ТЦО, зацікавленні у отриманні його через дистрибуцію саме Агента.

Агент, по суті, є посередником між правовласником та іншим резидентом України, що здійснює діяльність у аудіовізуальній медіа сфері (далі – Провайдер), і на підставі агентського договору з нерезидентом, керуючись, як правило, умовами Конвенцій щодо уникнення подвійного оподаткування, перераховує на користь такого нерезидента належні йому роялті безпосередньо на рахунки такого нерезидента та, відповідно, утримує податок з такого доходу, перераховує його до бюджету та відображає у власній декларації.

Натомість, останні консультації податківців дають роз’яснення про неправомірність таких дій Агента і необхідність утримання і слати податку з такого доходу нерезидента саме Провайдером під час перерахування коштів Агенту на його рахунок.

Тобто передбачається утримання та сплата податку на репатріацію на етапі, коли такі роялті не перетинають територію України і не отримуються фактично правовласником. 

 Якщо при дії агентського договору нарахування та сплату податку на репатріацію до бюджету буде здійснювати Провайдер (на етапі перерахування плати Агенту), то це ускладнює процес декларування виплати доходу безпосередньо нерезиденту і викривляє інформацію у Декларації по нерезиденту, якого також має відображати і Агент, що здійснює  фактичну виплату валюти на користь нерезидента.

 При цьому, очевидно виникає проблема подвійного оподаткування таких роялті, адже Конвенційні зобов’язання Агента при фактичному перерахуванні цих коштів на рахунок нерезидента не виключають утримання податку на репатріацію.

Така ситуація, очевидно, обумовлена відсутністю чіткого визначення у підпункті 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 Кодексу поняття «резидента, який здійснює на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу».

Саме для цілей оподаткування не визначено на сьогодні, хто є цією уповноваженою особою нерезидента, особливості оподаткування при отриманні роялті такою особою при перерахуванні їх правовласнику тощо.

Наразі членами Асоціацій підготовлено у вигляді порівняльної таблиці  пропозиції щодо внесення змін у Податковий кодекс України щодо оподаткування окремих видів діяльності та операцій з нерезидентами, що дозволить врегулювати ситуацію, яка виникла та є критичною для агентської діяльності в сфері дистрибуції в Україні іноземних телевізійних програм (каналів) з огляду на передумови припинення такої діяльності в сфері медіа України взагалі.

Слід додатково зазначити, що врегулювання цього питання не передбачає  втрат бюджету, адже податок на репатріацію в будь якому випадку сплачується при перерахуванні доходу нерезиденту з митної території України. Натомість, збереження агентської схеми правовідносин дозволить понад 400 Провайдерам і надалі, без додаткових втрат на адміністрування виплати винагороди правовласникам, документального забезпечення «substance» та курсових коливань ретранслювати популярний іноземний контент на території України.

Просимо підтримати та ініціювати відповідний законопроект вже найближчим часом. Будемо вдячні за розгляд та врахування пропозицій бізнес-спільноти.  

З повагою

Голова Ради асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                                               Тетяна ПОПОВА