Лист від 02.11.2020 № 2545

 Голові Комітету Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та митної політики

Д.О. Гетманцеву

Щодо проектів Законів України

№№ 4101, 4101-1, 4101-2, 4101-3 

 Шановний Даниле Олександровичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», висловлюючи свою повагу, звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстровано проєкти Законів України №№ 4101, 4101-1, 4101-2, 4101-3, за результатами опрацювання яких Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики (далі – Комітет) буде сформовано законопроект 4101-д.

За попередньою інформацією, отриманою під час засідання Комітету, в законопроекті 4101-д ініціюється відміна коефіцієнтів, які застосовуються до ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України відповідно до п. 254.4. статті 254 Податкового кодексу України (ПКУ). Проте такі ініціативи, як відміна коефіцієнтів, які були введені напередодні інвестування у отримання 15-річних ліцензій на користування РЧР та були використані при розрахунку строків їх окупності, мають негативний вплив як на інвестиційну привабливість галузі телекомунікацій, так і її розвиток.

Одним із прикладів довгострокових інвестицій в Україну є участь операторів мобільного (рухомого) зв’язку в лютому та березні 2018 року в тендерах на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» (4G). Проведенню зазначених Тендерів передувала довга та кропітка підготовча робота, одним з етапів якої було впровадження в ПКУ зазначених коефіцієнтів, які було введено Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII.

Впровадженням в ПКУ коефіцієнтів були встановлені певні правила, за якими оператори приймали рішення щодо участі, лотів та максимальних ставок на тендерах. Відповідно до пояснювальної записки до Закону України від 20.12.2016 №1791-VIII (яким введено коефіцієнти):

  • при перевищенні певної ширини смуги або використанні неефективно фрагментованої смуги в діапазонах, придатних для впровадження LTE, застосовуються підвищувальні коефіцієнти;
  • при використанні оптимально необхідної смуги застосовується понижуючий коефіцієнт.

Плата за РЧР протягом 15-річного строку дії ліцензій значно перевищує вартість ліцензій на Тендерах. Тобто умови користування РЧР, закріплені в статті 254.4 Податкового кодексу України, а саме наявність коефіцієнтів, були покладені в основу 15-річних інвестиційних планів учасників Тендерів для розрахунку оптимально необхідного обсягу РЧР та збалансування подальших інвестицій як в користування РЧР, які включають в себе сплату за користування 15-річними ліцензіями та рентну плату, так і в розбудову 4G мереж операторів. Відповідно, зміна правил оподаткування РЧР до закінчення строку дії ліцензій ставить під питання і рішення інвесторів на тендерах, і довіру до умов таких тендерів взагалі.

Отже, метою впровадження коефіцієнтів було та залишається спонукання до ефективного використання радіочастотного ресурсу України, результатом чого є збільшення конкуренції між учасниками ринку та, відповідно, покращення якості надаваних послуг. Наявність коефіцієнтів концентрації та оптимального використання протягом усього періоду дії ліцензій є необхідною умовою для забезпечення стабільності та прогнозованості ведення бізнесу, а отже і покращення інвестиційної привабливості країни.

Відміна коефіцієнтів матиме наступні негативні наслідки:

  • дестабілізація оподаткування – значна зміна умов оподаткування обмеженого ресурсу, а отже де-факто зміна умов його використання;
  • погіршення конкурентної ситуації в галузі мобільного зв’язку – збільшення фіскального навантаження майже на 100 млн. грн. за рік на одного учасника ринку, члена Асоціації, одночасно зі зменшенням на аналогічну суму для інших учасників;
  • значне збільшення термінів окупності інвестицій в галузь – зменшення подальших іноземних інвестицій.

Отже, відміна коефіцієнтів концентрації та оптимального використання РЧР знизить інвестиційну привабливість як галузі телекомунікацій, так і країни в цілому, та буде протирічити принципу стабільності оподаткування, який є запорукою можливості впровадження довгострокових інвестиційних планів.

Також ставки рентної плати, встановлені пунктом 254.4 статті 254 Податкового кодексу України, сегментуються в залежності від виду радіозв’язку та діапазонів радіочастот. При цьому у позиції 11 пункту 254.4 для «Стільникового радіозв’язку» в залежності від діапазонів частот передбачена своя додаткова сегментація із використанням приміток щодо умов застосування підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів.

Так, в одну колонку у позиції 11 пункту 254.4 об’єднані діапазони радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, та 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц, щодо яких у тому числі передбачається застосування підвищувальних коефіцієнтів у разі, якщо ширина смуги радіочастот перевищує 30 МГц.

При цьому, передбачається, що щомісяця, до 10 числа наступного за звітним, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із зазначенням смуг радіочастот та з урахуванням радіотехнології і технологічних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 цієї статті, в обсягах, необхідних для визначення потреби застосування коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, передбачених цими примітками, за формою, затвердженою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну фінансову політику.

Так як наразі у діапазонах 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц та 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц використовуються різні радіотехнології, це дозволяє уникнути ситуації, коли для застосування підвищувального коефіцієнта береться до уваги не окремо ширина смуга певного діапазону в залежності від радіотехнології, а плюсуються смуги усіх перелічених діапазонів.

Водночас, пунктом 5 Розділу XІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації» передбачено, що до виданих до набрання чинності цим Законом ліцензій, за результатами конкурсів для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь (у діапазонах 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц), а також ліценцій у діапазоні 900 МГц, ліцензіат має право застосовувати будь-яку радіотехнологію, визначену Планом використання радіочастотного ресурсу України або у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні.

На нашу думку, з моменту набрання чинності Законом у НКРЗІ вже не буде підстав при наданні інформації для визначення потреби застосування коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом окремо зазначати смуги 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц та 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц, що призведе до необґрунтованого, на наш погляд, застосування підвищувальних коефіцієнтів до сумарного обсягу зазначених частот у оператора.

З метою забезпечення стабільності та прогнозованості податкового законодавства, просимо Вас, шановний Даниле Олександровичу, та членів очолюваного Вами Комітету, зберегти дію коефіцієнтів концентрації та оптимального використання, розділити та окремими стовпчиками зазначити діапазони радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, та діапазони частот 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц.

В той же час, з метою збільшення інвестиційної привабливості наявних у держави вільних частот у діапазонах 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц та можливості залучення додаткових учасників, в разі проведення тендеру на ці частоти, пропонуємо відмінити лише для цих частот підвищуючі коефіцієнти (порівняльна таблиця додається).

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                            Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#1