№ 2828 від 31.01.2024 р.

 Голові Антимонопольного комітету України

Кириленку П.О.

 

Щодо показників накопичення смуг радіочастот

 Шановний Павле Олександровичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує легальних учасників ринку електронних комунікацій, засвідчує свою повагу та звертається з приводу наступного.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (надалі – НКЕК) 03.01.2024 № 4  схвалила проект Рішення НКЕК «Про визначення показників накопичення смуг радіочастот (залежно від діапазону радіочастот), досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про електронні комунікації» (надалі – Показники накопичення), та направила його для погодження до Антимонопольного комітету України (надалі – АМКУ).

Після направлення даного документу на погодження за результатом проведених публічних консультацій він був доопрацьований НКЕК шляхом врахування пропозицій
ПрАТ «Київстар» щодо показника накопичення для спектру 2100 МГц. В результаті прийняття пропозиції ПрАТ «Київстар» показник накопичення для спектру 2100 МГц був збільшений з 40 МГц до 50 МГц. В оновленій редакції Показники накопичення знаходяться на погодженні в АМКУ.

Враховуючи те, що наразі між трьома найбільшими операторами мобільного зв’язку вже розподілено загалом 90 МГц спектру (по 30 МГц у кожного) із доступних 120 МГц у даному діапазоні, встановлення показника накопичення в розмірі 50 МГц означає, що оператор без потенційного ризику застосування до нього заходів  щодо забезпечення конкуренції, передбачених статтею 57 Закону України «Про електронні комунікації» (зокрема відмови у наданні нових прав на користування радіочастотним спектром), може додатково отримати ще 20 МГц (2*10 МГц) спектру.

Слід звернути увагу, що для спектру 2100 МГц для роботи технологій 3G та 4G необхідно мати необхідний мінімальний спектр в uplink та downlink каналах. Такий мінімальний спектр складає 5 МГц для кожного каналу, що загалом складає 10 МГц спектру.

Це призводить до того, що якщо один оператор отримує ще додатково 20 МГц спектру у діапазоні 2100 МГц, то інший доступний спектр залишається лише для одного оператора – в обсязі 10 МГц (2*5 МГц). Третій оператор залишається без додатково спектру у даному діапазоні.

Враховуючи плани розподілу вільного спектру в діапазоні 2100 МГц на умовах аукціону, в умовах обмежених можливостей залучення іноземних інвестицій, з високою вірогідністю це означає, що додаткові 20 МГц спектру 2100 МГц будуть придбані оператором з найбільшою кількістю абонентів та найбільшими доходами на ринку. Таким оператором є 
ПрАТ «Київстар», який став ініціатором збільшення порогу показника накопичення частот.

Слід наголосити, що спектр 2100 МГц є дуже важливим для операторів, тому що він вже використовується (операторами встановлені технічні засоби електронних комунікацій, які працюють у цьому діапазоні, закуплене та використовується відповідне програмне забезпечення). З цієї причини переваги накопичення спектру у цьому діапазоні неможливо легко компенсувати спектром в інших діапазонах, так як для нового спектру будуть необхідні значні нові інвестиції в оновлення мереж, що є надзвичайним тягарем для менших операторів.

Питання щодо можливого негативного впливу на конкуренції консолідації радіочастотного спектру неодноразово вивчалося Європейською Комісією (далі – ЄК) під час вирішення справ про надання дозволу на концентрацію.  Наприклад, під час вирішення справи про надання дозволу на концентрацію Т-MOBILE та ORANGE, Великобританія (Case No COMP/M.5650 – T-MOBILE/ ORANGE, 1 March 2010 , п. 114) ЄК відзначає наступні конкурентні переваги, як результат обсягу радіочастотного ресурсу, яким володіє оператор:

– Сукупний обсяг радіочастотного спектру є визначальним для ємності мережі (що у свою чергу безпосередньо впливає на кількість дзвінків, які можуть бути оброблені у певний момент часу, та швидкість Інтернет доступу, яка доступна кінцевому споживачу). Від обсягу радіочастотного спектру залежить, починаючи з якої кількості абонентів, що обслуговуються у його мережі, оператор буде змушений вживати додаткових заходів (які, як правило, потребують більших витрат) для збільшення ємності мережі;

– Безперервна смуга певної радіочастоти дозволяє збільшити швидкість передачі даних мережі, а також вимагає менших витрат на обладнання та обслуговування мережі.

 У справі про концентрацію операторів O2 та Three в Ірландії (Case M.6992, Hutchison 3G UK / Telefónica Ireland, 28 May 2014 ) ЄК, зокрема, дійшла висновку, що внаслідок концентрації  та асиметрії у наявному радіочастотному спектрі операторів виникає ризик, що внаслідок консолідації радіочастотного спектру буде послаблений четвертий учасник ринку (із долею 20%) (п.685).

У справі про концентрацію T-MOBILE та ORANGE, Великобританія (Case No COMP/M.5650 – T-MOBILE/ ORANGE, 1 March 2010), ЄК дійшла до висновку, що розподіл радіочастотного спектру між учасниками ринку в цілях надання послуг 4G матиме значний вплив на контури та умови конкуренції на ринку послуг рухомого (мобільного) зв’язку у майбутньому (п. 118). ЄК прийшла до висновку, що консолідація радіочастотного спектру викликає особливу стурбованість, враховуючи, що внаслідок консолідації спектру T-MOBILE та ORANGE у діапазоні 1800 МГц суб’єкт, утворений в результаті концентрації, буде єдиним, що зможе запустити на надавати послуги за технологією 4G-LTE на найвищій швидкості та з найкращим покриттям, у той час як інші оператори телекомунікацій на ринку зможуть запропонувати виключно нижчі за якістю послуги (п.121, 138).

Враховуючи вищевикладене, просимо Антимонопольний комітет України не погоджувати Показники накопичення та висловити зауваження до даного документу щодо необхідності встановлення показника накопичення для діапазону 2100 МГЦ на рівні 40 МГц, що дозволить усім трьом оператором претендувати на додаткові 10 МГц цього спектру, та сприятиме значній конкуренції на ринку.

З повагою

Голова Ради Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                                Т. Попова