Лист від 17.01.2019 № 2343

ДП «Український державний центр радіочастот»

Щодо зауважень до проекту Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства 

«Український державний центр радіочастот», пов’язані  з користуванням радіочастотним

ресурсом України та  вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України» за результатами наради, яка відбулась 13 грудня 2018 року у приміщенні НКРЗІ щодо обговорення проекту змін до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства  «Український державний центр радіочастот», пов’язані  з користуванням  радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, що затверджені рішенням НКРЗІ від 01.11.2016 № 578 (далі – Тарифи), повідомляє наступне.

Перш за все, вважаємо, що при встановленні Тарифів повинен застосовуватися рівний підхід до всіх радіотехнологій. Додатково, звертаємо увагу, що сумарні витрати на легалізацію радіочастотних присвоєнь РЕЗ для надання населенню телекомунікаційних послуг за допомогою не мобільних радіотехнологій підвищується на 50 %. Такий підхід до формування Тарифів безпосередньо вплине на зростання тарифів для населення, яке не має можливості отримувати доступ до Інтернету при використанні мобільних радіотехнологій з економічних причин або у сільський місцевості з причин відсутності покриття чи недостатньої швидкості.

Застосування різних умов та підходів до визначення тарифів призведе до досягнення неправомірних переваг операторам телекомунікацій, що використовують мобільні радіотехнології, у конкуренції над операторами, провайдерами телекомунікацій, які при наданні телекомунікаційних послуг використовують інші радіо технології (враховуючи положення статті 15  Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

По-друге, на нашу думку, підхід до перегляду Тарифів повинен базуватися на середньому рівні інфляції за 2018 рік. Інфляційні процеси, а також підвищення мінімальної заробітної плати разом з підвищенням тарифів на операційні витрати підприємства не можуть бути виправданням для підвищення тарифів деяких послуг на 100 – 300 %. Значне фінансове навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій, що не використовують мобільні радіотехнології, прямо впливає на розмір плати за отримання населенням телекомунікаційних послуг.

По-третє, вважаємо, що коефіцієнти зниження рівня Тарифів, що застосовуються для окремих видів робіт та послуг, необхідно розглядати в одному документі разом з Тарифами.

По – четверте, пропонуємо для більш прозорого формування плати додатково у проекті Тарифів передбачити окремо тарифи з калькуляцією транспортних витрат ДП УДЦР (калькуляція та рівень плати транспортних витрат

З урахуванням вищенаведеного, Телекомпалата додає до листа пропозиції до проекту Тарифів.

 

З повагою,

Тетяна Попова, Голова ради Асоціації       

Порівняльна таблиця

файл формату .pdf