Від 30.09.2022 № 2706

 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3

Щодо проєкту Постанови Кабінету Міністрів України

«Про розміри плати за видачу, переоформлення,

продовження строку дії ліцензії на користування

радіочастотним спектром»

 Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, звертається з приводу наступного.

На офіційному сайті НКЕК 15 червня розміщено було проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» (далі – Проект) з метою одержання зауважень та пропозицій. Після чого рішенням від 14.09.2022 № 161 повторно винесено на обговорення змінену редакцію вказаного Проекту.

Разом з тим, після здійсненого повторного аналізу Проекту можна зробити наступні висновки.

Положеннями Проекту не тільки індексується розмір плати за видачу, переоформлення і продовження ліцензії, але й встановлюється розмір плати за 1 МГц в діапазонах, перспективних для впровадження LTE і  5G.

 Крім того, на сайті НКЕК 19 жовтня 2022 року розміщено оголошення щодо вивчення попиту на спектр 2355-2395 МГц.

Все вищевказане в комплексі, на нашу думку, свідчить про плани НКЕК стосовно видачі ліцензій на такі діапазони без проведення конкурсу чи аукціону.

Проте, вказані зміни асоціація не підтримує та вважає, що всі перспективні для впровадження LTE і 5G діапазони повинні розподілятися за процедурою конкурсу або аукціону, для яких мінімальна вартість визначатиметься окремою Постановою Кабінету Міністрів України, як це закріплено Законом України «Про електронні комунікації».

Крім того, зауважуємо наступне:

  1. використання різних науково-дослідних робіт (НДР) для розрахунку вартості спектру в діапазонах радіочастот 2300-2400 МГц, 1920-1980 МГц/2110-2170 МГц та 2500-2690 МГц для одного і того ж виду радіозв’язку з використанням радіотехнології  LTE є непрозорим, несправедливим  та дискримінаційним;
  2. діапазони радіочастот 2300-2400 МГц, 1920-1980 МГц/2110-2170 та 2500-2690 МГц є обмеженим радіочастотним ресурсом, перспективним для впровадження технологій наступних поколінь таких як 5G, тому для надання ліцензій на користування таким радіочастотним спектром повинна  застосовуватись виключно процедура аукціону або конкурсу;
  1. для розрахунку вартості спектру в 2300-2400 МГц, 1920-1980 МГц/2110-2170 та 2500-2690 МГц діапазонах вбачаємо необхідним проведення нової НДР, яка може бути замовлена усіма зацікавленими суб’єктами господарювання – постачальниками електронних комунікаційних послуг, з врахуванням воєнних та макроекономічних реалій сьогодення.

Проте, звертаємо увагу, що в період воєнної агресії  основним завданням мобільних операторів є підтримка та відновлення мобільної мережі задля можливості спілкування населення України в цей тяжкий період.

Тому, організовувати та проводити конкурси або аукціони в воєнний період вбачаємо недоцільним та таким, що шкодить як інтересам суспільства та споживачів у забезпеченні їх сталим та надійним зв’язком, та підриває сили постачальників електронних комунікаційних послуг, які щодня, ризикуючи життями співробітників, підтримують цей зв’язок.

Щодо самих можливих аукціонів та конкурсів у післявоєнний час, то відкритість та прозорість проведення конкурсу або аукціону можлива лише за умови, що конкурси по наданні  перспективних радіочастотних спектрів мають проводитись в один час, із забезпеченням стимулювання  конкуренції на ринку та з урахуванням інтересів усіх учасників ринку.

Враховуючи вказане, звертаємось з приводу наступного та просимо:

– замовити за участю всіх зацікавлених суб’єктів ринку у незалежного консультанта  науково-дослідну роботу для розрахунку вартості спектру в усіх діапазонах радіочастот, в яких можливе використання перспективних радіотехнологій;

– після завершення режиму воєнного стану  провести одночасно конкурс або аукціон для всіх діапазонів радіочастот, в яких можливе використання перспективних радіотехнологій.

 З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                           Т.В. Попова