Від 19.08.2021 № 2620

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань гуманітарної та інформаційної  політики

Потураєву М.Р.

Шановний Микито Руслановичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація), засвідчує вам свою повагу та звертається питанням практичного застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» № 1556-IX прийнятого 17 червня 2021 р. (далі – Закон № 1556) при відборі кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Верховної Ради України.

21.07.2021 р. набрав чинності Закон № 1556, яким внесені зміни і до
ст. 5 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та, зокрема,  оновлено порядок призначення членів Національної ради Верховною Радою України.

Окремо передбачається, що за 90 днів до дня закінчення строку повноважень члена Національної ради, призначеного Верховною Радою України, або впродовж семи днів після дострокового припинення повноважень члена Національної ради Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання медійної індустрії, друкованих та електронних засобів масової інформації, державної політики у сфері інформації та інформаційної безпеки (далі – Комітет), оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради України та у газеті “Голос України” оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Верховної Ради України, в якому зазначаються умови та строки проведення відбору.

Депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України, громадське об’єднання або творча спілка має право подати одну кандидатуру на посаду члена Національної ради. Відокремлені підрозділи громадських об’єднань і творчих спілок, осередки зі статусом юридичних осіб реалізують право подання кандидатур виключно через організацію, яка їх утворила (заснувала).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» визначено, що громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Телекомпалата України є добровільною, недержавною, неприбутковою господарською асоціацією – договірним об’єднанням, створеним з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, зокрема електронних комунікацій, аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет та представництва і захисту спільних інтересів свої учасників.

Асоціація не є господарським товариством чи комерційним об’єднанням та не має на меті одержання прибутку, об’єднує на добровільних засадах юридичних осіб приватного права, що діють у сфері електронних комунікацій, аудіовізуальних послуг, цифрових технологій, Інтернет, – операторів та провайдерів телекомунікацій, суб’єктів надання та постачання аудіовізуальних послуг – телерадіоорганізацій та провайдерів програмних послуг, дистриб’юторів програм, а також інших юридичних осіб, що займаються спорідненими видами діяльності.

Учасники Асоціації зберігають повну господарську та фінансову самостійність.

Відповідно до статутних завдань, метою Асоціації[1] є сприяння розвитку в Україні сфери електронних комунікацій, аудіовізуальних послуг, цифрових технологій, Інтернет, дистрибуції програм.

Асоціація, зокрема:

  • організовує лекції, дискусії, семінари і конференції, різні представницькі заходи, виступи у засобах масової інформації, надає консультації, залучає місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
  • формує систему професійної підготовки своїх учасників, регулярно публікує інформацію про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
  • організовує аналітичні роботи з питань управління та маркетингу на суміжних ринках і розповсюджує результати цих робіт серед учасників Асоціації;
  • сприяє підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару товарів і послуг) шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

Так, Асоціація активно працює у медійній та телекомунікаційній сферах понад 15 років, організовує систематично громадські заходи щодо проблем, які існують у сфері телерадіомовлення і зв’язку, ініціює публічне обговорення актуальних професійних питань, бере активну участь у розв’язанні проблем галузі, організовує експертні обговорення, а також приймає участь в обговоренні проектів регуляторних актів, готує зауваження та пропозиції до регуляторних ініціатив державних органів тощо.

Просимо повідомити, чи може Телекомунікаційна палата України, що має статус господарської асоціації, виступати суб’єктом права подання кандидатур, заяви та документів кандидатів на посаду члена Національної ради, які будуть прийматися Комітетом після оприлюднення відповідного оголошення та чи допускаються до відбору кандидатури на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Верховної Ради України, які подані від господарської асоціації.

Заздалегідь дякуємо за письмову відповідь!

 Голова Ради Асоціації                                                                         Т. Попова

[1] https://cutt.ly/FQ1OdZq

KPI_TelPU2021#other