№ 2829 від 08.02.2024 р.

 Національна рада України

з питань телебачення і радіомовлення

 

Щодо застосування деяких норм ЗУ «Про медіа»

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата Україна» (надалі – Асоціація), що об’єднує легальних суб’єктів у сфері медіа та електронних комунікацій, які виступають за створення рівних умов та сприятливого середовища для ведення чесного бізнесу, висловлює свою повагу та звертається з приводу наступного.

Частиною першою статті 1 Закону України «Про медіа» (далі – Закон) надано визначення, що «користувач» – будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує, отримує чи споживає медіа-сервіси для задоволення власних інформаційних потреб (без мети отримання прибутку чи ведення відповідної господарської діяльності).

Просимо висловити позицію Національної ради щодо віднесення чи не віднесення до таких «користувачів»:

  • юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а саме, готелі, пансіонати, будинки відпочинку, санаторії, ресторани, кафе і підприємства громадського харчування.
  • інших юридичних осіб, які здійснюють розповсюдження телеканалів та радіоканалів, наприклад, у місцях для очікування, місцях проведення публічних зустрічей (заходів) та офісних приміщеннях, у т.ч. рецепція, хол, конференц-хол, зал для проведення зібрань, зборів, кімнати для очікування, інші громадські місця, які призначені для зазначених цілей.

Враховуючи вказане, чи вірно ми розуміємо, що зазначені вище суб’єкти не можуть бути віднесені до «користувачів» під час укладення договорів із провайдерами аудіовізуальних сервісів?

Оскільки отримання послуги доступу до телеканалів та радіоканалів відбувається не для власних інформаційних потреб, а забезпечує необмежене коло осіб доступом до телеканалів та радіоканалів з метою отримання прибутку від їх господарської діяльності, що зазначено у пунктах 1 та 2 листа.

 З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                Т. Попова