Телекомпалата України звернулася до усіх депутатських фракцій щодо  проекту Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», зареєстрованого у Верховній Раді України 28 грудня 2018 р. за № 7466.

Беручи до уваги пояснювальну записку, законопроект покликаний сприяти підвищенню інвестиційної привабливості, а також імплементації основних положень Директиви ЄС 2014/26/ЄС у законодавство України.

Але, насправді, істотні недоліки та суперечливі положення тексту законопроекту навпаки становлять загрозу щодо встановлення необґрунтованого навантаження на провайдерів програмної послуги у вигляді  обов’язку щодо сплати за використання творів, виконань, фонограм, фільмів лише при технічному забезпеченні абонентів можливістю перегляду програм телерадіоорганізацій.

Такий обов’язок для провайдерів програмної послуги виникає у зв’язку зі спотворенням у проекті Закону терміну «кабельна ретрансляція», яке не відповідає Директивам Ради Європи, суперечить іншим окремим положенням самого документу через плутанину термінів «кабельна організація мовлення» і «провайдер програмної послуги».

Аби завадити встановленню необґрунтованого фінансового навантаження для українських провайдерів, Телекомпалата України надала зауваження та пропозиції до законопроекту. Ми сподіваємось, що парламентарі дослухаються до них.

KPI_TelPU#3