№ 2750 від 22.02.2023 р.

Національна рада України з питань

телебачення та радіомовлення України

Щодо надання розяснення

 

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернет, звертається з приводу наступного.

Закон України «Про медіа» (далі – Закон) набуває чинності 31 березня 2023 року.

Так, згідно частини третьої статті 22 Закону провайдер аудіовізуальних сервісів зобов’язаний, зокрема, забезпечувати доступ до універсального медіа-сервісу для усіх користувачів його медіа-сервісів.

Статтею 28 передбачений такий склад універсального медіа-сервісу:

1) суспільні аудіовізуальні медіа та місцеві публічні аудіовізуальні медіа, що здійснюють мовлення з використанням радіочастотного спектра на території розташування відповідної багатоканальної електронної комунікаційної мережі;

2) телеканали місцевої та регіональної категорій, що здійснюють мовлення з використанням радіочастотного спектра на території розташування відповідної багатоканальної електронної комунікаційної мережі, за умови що відповідний телемовник забезпечує не менше 15 відсотків загального обсягу програм новин та інших програм, що стосуються подій відповідної місцевості або регіону;

3) телеканал суб’єкта у сфері парламентського мовлення, за умови наявності у нього ліцензії на мовлення чи реєстрації;

4) телеканали, що здійснюють мовлення на підставі дозволу на тимчасове мовлення з використанням радіочастотного спектра на території розташування відповідної багатоканальної електронної комунікаційної мережі, за умови поширення у складі універсального медіа-сервісу тільки у межах території дозволу на тимчасове мовлення.

Частиною четвертою статті 28 Закону визначено, що Національна рада затверджує склад універсального медіа-сервісу для адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста, району, області), територіальної громади або для всієї України, з урахуванням технології, що застосовується для провадження такої діяльності, та переглядає його не менше одного разу на три роки.

Пунктом 37 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» визначено, що Національна раді України з питань телебачення і радіомовлення повинна упродовж трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити нормативно-правові акти, зразки документів, передбачені цим Законом, у тому числі, склад універсального медіа-сервісу для адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста, району, області), територіальної громади або для всієї України, з урахуванням технології, що застосовується для провадження такої діяльності.

Відповідно до Закону порушення встановлених статтею 28 цього Закону зобов’язань щодо універсального медіа-сервісу віднесено до значних порушень. 

Отже, зі вступом в дію Закону провайдер аудіовізуальних сервісів буде зобов’язаний забезпечувати доступ до універсального медіа-сервісу для усіх користувачів його медіа-сервісів, складу якого ще може не бути фактично затверджено Національною радою. У свою чергу не забезпечення доступу до універсального медіа-сервісу призводить до виникнення значного порушення норм Закону.

Враховуючи вказане, просимо повідомити наступне:

  1. Чи буде передбечений «перехідний період» для провайдерів аудіовізуальних сервісів на строк до затвердження Національною радою нового складу універсального медіа-сервісу?
  2. Чи може провайдер аудіовізуальних сервісів забезпечувати своїм користувачам склад універсальної програмної послуги, який був затверджений відповідно до Закону «Про телебачення і радіомовлення», до затвердження Національною радою нового складу універсального медіа-сервісу?

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                      Т.Попова