№ 2432/2 від 03.04.2020

Антимонопольний комітет України

Копії: Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації

Кабінет Міністрів України

Щодо лібералізації діяльності в умовах карантинного періоду

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій та створена з метою саморегулювання, сприяння розвитку сфери цифрових послуг, послуг до доступу до Інтернет, звертається з приводу наступного.

У світі склалася надзвичайна ситуація, пов’язана з виникненням пандемії коронавірусу, яка безпосередньо впливає на економічний стан держави в цілому. Уряди багатьох держав, у тому числі України, вживають усіх можливих заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу серед свого населення.

Такі заходи підтримуються операторами та провайдерами телекомунікацій, які є учасниками асоціації, та на яких в цей складний час покладено відповідальне завдання – забезпечення населення якісними телекомунікаційними послугами. 

Разом з тим, у сьогоднішніх умовах бізнес потребує державної підтримки та спрямування вектору державної політики на лібералізацію умов діяльності бізнесу, зокрема, з урахуванням нижче зазначеного.  

Компанії максимально перевели свої бізнес процеси на дистанційний спосіб роботи з метою захисту життя і здоров’я своїх працівників. Разом з тим, такі процеси все ж потребують часу для їх налагодження в умовах карантинного періоду, а тому можливі затримки у процесі погодження інформації, яка надається на запити державних органів, у тому числі Антимонопольного комітету України.

Так, відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Згідно зі статтею 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки. В свою чергу, за таке порушення передбачена відповідальність відповідно до статті 52 вказаного Закону – штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Враховуючи вказане, звертаємося з проханням вжити заходів та не застосовувати у період введеного Кабінетом Міністрів України карантину штрафних санкцій у випадку подання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню на їх вимогу із порушенням встановлених строків або встановлювати строки із збільшеним періодом для надання відповіді.

 З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                 Т.В Попова

KPI_TelPU2020#3