Лист ТелПУ від 15.04.2019 № 2361/1

Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів України

Копії:

Комітет Верховної Ради України

з питань податкової та митної політики

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку

Щодо проекту Закону «Про внесення змін до пункту 254.4 статті 254

Податкового кодексу України (щодо ефективного використання

радіочастотного ресурсу України)», який розроблено НКРЗІ та подано

до Кабінету Міністрів України

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» висловлюючи свою повагу звертається з приводу проекту Закону України «Про внесення змін до пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України (щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу України)», який було розроблено та схвалено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 12.03.2019№ 119.  Зазначений законопроект направлено на адресу Кабінету Міністрів України.

Рішенням НКРЗІ схвалено законопроект, яким запропоновано з 1 січня 2020 року внести до пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України, зокрема, такі зміни:

  • вивести весь діапазон частот 2300 – 2400 МГц та частину частот в діапазоні частот 2500 – 2690 МГц з виду радіозв’язку «Стільниковий радіозв’язок» (позиція 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України);
  • збільшити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, придатного для впровадження нових радіотехнологій в діапазонах 2300-2400 МГц, 2575 – 2610 МГц, 3400-3800 МГц для всіх видів радіозв’язку (незалежно від служби, системи, радіотехнології, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв) з 45,83 грн. до 3000 грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць.

Тобто, за пропозиціями НКРЗІ ставка рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за діючою радіотехнологією «мультисервісний радіодоступ» збільшиться у 65 разів у порівняні з попередніми роками вже з 1 січня 2020 року. Разом з тим, користувачам не надається можливість застосовувати нові  радіотехнології.

Вважаємо, що будь-які зміни в податковій політиці повинні бути економічно обґрунтовані, а в даному випадку фінансово-економічне обґрунтування запропонованих змін відсутнє.

На сьогодні у діючій редакції Податкового кодексу України смуги радіочастот 2300 – 2400 МГц та 2500 – 2690 МГц вже віднесені до виду радіозв’язку «Стільниковий радіозв’язок» і розмір рентної плати для них встановлено у 3 000 грн. за 1 МГц (позиція 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України). Проте, Планом використання радіочастотного ресурсу, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (далі – План використання РЧР), частоти у діапазонах 2300-2400 МГц, 3400-3800 МГц дозволені для використання виключно конкретного виду радіозв’язку, а саме: «радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації».

Наголошуємо, що збільшення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України можливе виключно у разі реалізації комплексних заходів, зокрема, у разі впровадження технологічної нейтральності, тобто у разі запровадженого регулятором права надавати споживачам послуги за будь-якими технологіями в межах, дозволених ліцензіями. Саме в такому випадку може бути виправданим підвищення ставки рентної плати. Адже, новим законопроектом встановлюється обов’язок сплачувати рентну ставку за можливість користуватися будь-якою технологією, але не надається право обирати радіотехнологію в межах ліцензії. Впровадження технологічної нейтральності має бути реалізовано раніше або одночасно з підвищенням ставок рентної плати. Користування правом на впровадження нових технологій дозволить отримати прибуток від провадження діяльності, що дасть змогу сплачувати на нових умовах встановлені державою податки та збори.

Під негативний вплив такого різкого підвищення ставок (з 45,83 грн. до 3000 грн) підпадуть не лише оператори, що утримують ресурс держави без надавання послуг, але і оператори – представники малого та середнього бізнесу, що сумлінно виконують ліцензійні умови, надають якісні послуги споживачам за технологією, яка на сьогодні дозволена ліцензією. Також, за рахунок регулярно сплачених операторами встановлених державою та законами податків і зборів дохідна частина бюджету країни за рік отримує близько 5 млн. грн.

Крім того, при встановлені нових ставок рентної плати необхідно також керуватися і вимогами статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс», згідно з якою до основних принципів користування радіочастотним ресурсом віднесено:

– відкритість, об’єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур планування, виділення і розподілу радіочастотного ресурсу України;

заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства і користувачів радіочастотного ресурсу України;

забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Вважаємо, що для впровадження окремих змін в частині регулювання використання радіочастотного ресурсу необхідно враховувати й кращі Європейські практики, зокрема, брати до уваги положення Директиви (ЄС) 2018/1972 від 11 грудня 2018 року, якою прийнято Європейський кодекс електронних комунікацій (далі – Кодекс).

Так, згідно з його положеннями, передбачено, що для забезпечення оптимального використання ресурсів плата повинна відображати економічну та технічну ситуацію на ринку, а також будь-який інший значний фактор, що визначає їх вартість (пункт 100).

Відповідно до статті 42 Кодексу передбачено: «Держави-члени можуть дозволити компетентному органу встановити збір за права користування радіочастотним спектром. Держави-члени повинні забезпечити, щоб такі збори були об’єктивно виправданими, прозорими, недискримінаційними та пропорційними по відношенню до їх призначення».

Таким чином, вважаємо передчасними спроби такого радикального збільшення надходжень у 2020 року за рахунок підвищення рентної ставки у більше ніж 65 разів без попереднього або одночасного впровадження технологічної нейтральності. Підвищення рентної ставки в даному випадку не забезпечить ефективну динаміку зростання дохідної частини бюджету, а лише навпаки призведе до зворотної дії – недоотримання Державним бюджетом коштів у розмірі понад 5 млн. грн у разі припинення діяльності частини компаній.

Крім того, вже не перший рік суб’єкти ринку пропонують запровадити прозорий механізм розрахунку та справедливий підхід до сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у вигляді затвердження Методики розрахунку такої рентної плати. Проте, й досі Методику не затверджено, що призводить до можливості вносити необґрунтовані пропозиції щодо змін до Податкового кодексу.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас не допустити прийняття проекту Закону «Про внесення змін до пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України (щодо ефективного використання радіочастотного ресурсу України)» без одночасного впровадження технологічної нейтральності.

З повагою

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації