Лист від 26.12.2019р. № 2404

Міністерство юстиції України

Щодо зауважень до проекту рішення НКРЗІ

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» створена для сприяння розвитку в Україні сфери цифрових технологій, у тому числі, послуг доступу до Інтернет.

На офіційному сайті НКРЗІ розміщено для громадського обговорення проект рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», яке тривало до 16 грудня 2019 року.

Станом на 21 грудня згідно із розміщеною на офіційному сайті НКРЗІ інформацією, вказаний Проєкт буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Разом з тим, 20 грудня 2019 року було проведено у НКРЗІ узгоджувальну нараду, за результатами чого не були враховані зауваження та пропозиції, які потребують детального доопрацювання. Зі свого боку підтримуємо необхідність збору аналітичних даних щодо покриття території України мережами фіксованого доступу до інтернету, але вважаємо, що необхідно звернути увагу на наступні неузгоджені процедурні питання.

1.Розробниками звітності було озвучено необхідність подання звітності за 2019 рік за вже новими формами. Але процес подання звітності в новому форматі за збільшеною кількістю показників не пройшов тестування і може викликати технічні труднощі, для усунення яких необхідний додатковий час.

Зазначеним регуляторним актом запроваджується більш розширена форма звітності № 6-к («Розподіл ліній  фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями»), у зв’язку з чим, необхідна зміна системи збору статистичних даних оператора. Розробниками Проєкту запроваджується необхідність подання інформації у форматі за кодами «Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України» (КОАТУУ). Подання таких класифікованих даних на сьогодні не передбачено у чинній звітності, а отже форма звітності навпаки ускладнюється. Операторам, провайдерам телекомунікацій необхідно буде доопрацьовувати білінгові системи з урахуванням нових вимог, що неможливо виконати навіть у три місячний строк.

Також, зазначаємо, що згідно пунктом 10 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, обсягах, формах і порядку. Проте, подання даних у форматі за кодами КОАТУУ не віднесено до повноважень НКРЗІ.

Разом з тим, формат подання звітності на момент її погодження Регулятором не було узгоджено. Звертаємо увагу, що встановлення нових форм звітності без чіткого розуміння (передбачення) та тестування технічної складової питань щодо загрузки звітності (їх формат) в електронній формі на офіційний сайт НКРЗІ, значно збільшить звітне навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій та, відповідно, кількість часу та залучення людських ресурсів або залучення розробників програмного забезпечення для складання відповідних форм звітності.

Таким чином вважаємо, що введення додаткових даних до форм регуляторної звітності є ускладненням таких форм. Разом з тим, в супровідних документах до Проєкту Регулятор задекларував спрощення системи звітності.

Крім того, запровадження нової форми звітності та надання нової інформації у вказаних звітах не з нового звітного періоду, суперечить принципу не зворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, який закладено у статті 58 Конституції України. Якщо взяти по аналогії з принципами податкового законодавства, то згідно статті 4 Податкового кодексу України передбачено, що податкове законодавство України ґрунтується, зокрема, на принципі стабільності, який означає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Більш логічним буде на певний строк встановити перехідний період для подачі такої звітності операторами, провайдерами телекомунікацій за новими формами звітності, за який оператори, провайдери матимуть змогу доопрацювати білінгові системи з урахуванням нових вимог. Це сприятиме дотриманню принципів державної регуляторної політики, а саме: передбачуваності та ефективності.

  1. Також Регулятором передбачено, що Форма звітності 6-К має стати щоквартальною. З огляду на практику збору показників даних щодо зміни території покриття та абонентської бази операторів зв’язку, такі статистичні дані не змінюються частіше, ніж один раз на півроку. Адже, процес будівництва мереж займає достатньо багато часу. Разом з тим, під час обговорення регулятором не було надано обґрунтування необхідності збору звітності за формою 6-К щоквартально, а також не роз’яснено які саме проблемні господарські відносини необхідно вирішити шляхом щоквартального збору інформації про покриття територій мережами.
  2. Зазначаємо, що за результатами обговорення, яке відбулося 20 грудня у приміщенні НКРЗІ, редакція Проекту зазнала суттєвих змін, а отже оновлена його редакція потребує повторного погодження із заінтересованими органами, уповноваженим органом (Державною регуляторною службою) та не може бути подана на реєстрацію до Міністерства юстиції без здійснення вказаних дій.
  3. За наявною інформацією, Державною регуляторною службою Україною листом від 21.12.2019 № 9466/0/20-19 були надані зауваження до вказаного Проєкту та повідомлено про не відповідність принципам державної регуляторної політики.

Враховуючи вказане, вважаємо, що на сьогодні існують суттєві підстави для відмови у державній реєстрації Проєкту та просимо повернути його на доопрацювання до НКРЗІ.

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації