Лист №2403 від 26.12.2019 р.

Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, 01011, м. Київ

Щодо надання роз’яснення з деяких питань здійснення державного нагляду (контролю)

Телекомунікаційна палата України, як асоціація підприємств сфери надання телекомунікаційних послуг, що створена, насамперед, для захисту інтересів  своїх учасників і сприяння розвитку в Україні комфортного бізнес-клімату звертається з приводу наступного.

Згідно з положеннями частини 15 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.

Статтею 10 Закону передбачено, що суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Згідно інформації про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 342 від 10.05.2018 (розмішеної на веб-сайті ДРС станом на 13.11.2019) затверджено лише у 31 сфері державного нагляду (контролю) такі уніфіковані акти.

Отже, на сьогодні, ще є органи державного нагляду (контролю), які на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України, мають здійснювати заходи (планового або позапланового) державного нагляду (контролю), у яких не оприлюднені на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Так, зокрема, не затверджено уніфіковано форму акту Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації для проведення заходів контролю у сфері телекомунікацій.

Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій затверджено Рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2013 р. за № 92/22624) (далі – Порядок).

Так, згідно із пунктом 4.2 розділу VІ Порядку передбачено, що комісія вважається допущеною до перевірки при здійсненні керівником (уповноваженою особою) суб’єкта ринку телекомунікацій відповідного напису із скріпленням печаткою (за наявності) про допуск на зворотному боці посвідчення із зазначенням дати та часу ознайомлення з посвідченням.

  1. Враховуючи вказане, просимо надати роз’яснення чи можуть оператори, провайдери телекомунікацій, у випадку не оприлюднення органом державного нагляду (контролю) на власному офіційному веб-сайті уніфікованої форми акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) – НКРЗІ до здійснення заходу (планового або позапланового) державного нагляду (контролю)?
  2. Чи буде вважатися належним чином зафіксовано підтвердження станом на призначений день для здійснення початку заходу (планового або позапланового) державного нагляду (контролю) скріншот з офіційного сайту органу державного нагляду (контролю) або скріншот з підтвердженням відсутності запису у Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів щодо затвердженого рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації» ?
  3. Чи буде вважатися належним чином підтверджена відмова у допуску посадових осіб органу державного нагляду (контролю), зокрема НКРЗІ, до здійснення заходу (планового або позапланового) державного нагляду (контролю), у разі якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, шляхом здійснення письмового напису на зворотному боці посвідчення із зазначенням дати та часу такого запису, що суб’єкт господарювання відмовляє у допуску до перевірки з підстав визначених у статті 10 Закону?

 

З повагою

Голова Ради Асоціації «Телекомунікаційної палати України»                               Т.В. Попова