№ 2430/2 від 20.03.2020

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М. В.

 

Прем’єр-міністру України

ШМИГАЛЮ Д. А.

Щодо необхідних заходів з підтримки телеком-галузі в період карантинних та обмежувальних заходів

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій та створена з метою саморегулювання, сприяння розвитку сфери цифрових послуг та послуг доступу до Інтернет, звертається з приводу наступного.

У світі склалася надзвичайна ситуація, пов’язана з виникненням пандемії COVID-19 та епідемії в Україні, а така ситуація безпосередньо впливає на економічний стан держави в цілому.

Уряди багатьох держав, у тому числі України, вживають усіх можливих заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу серед свого населення.

Такі заходи підтримуються операторами та провайдерами телекомунікацій, які є учасниками асоціації та на яких в цей складний час покладено відповідальне завдання – забезпечення населення якісними телекомунікаційними послугами. 

Разом з тим, в умовах карантину критично важливою є безперебійна робота телекомунікаційних мереж, оскільки є складовою забезпечення стабільної дистанційної роботи великої кількості громадян, які на сьогодні працюють з дому, а також мережа Інтернет – це один з головних комунікаційних каналів одержання оперативної інформації.

У сьогоднішніх умовах бізнес потребує державної підтримки та спрямування вектору державної політики на лібералізацію умов діяльності бізнесу та зниження фінансового навантаження.

Так, на сьогодні є ряд необхідних першочергових заходів, які допоможуть операторам, провайдерам забезпечити населення безперебійними телекомунікаційними послугами в умовах карантинних та обмежувальних заходів, а також знизить рівень фінансового навантаження.

Першочергові заходи, які можуть бути реалізовані Кабінетом Міністрів України.

  1. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 239 внесено ряд змін до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211.

Змінами передбачено ряд виключень для деяких видів господарської діяльності у їх роботі на період карантинних заходів, а саме, в частині можливості приймання відвідувачів.

Проте, у вказаному переліку виключень не передбачена можливість (право) для операторів, провайдерів телекомунікацій та провайдерів програмної послуги також здійснювати прийом відвідувачів та забезпечувати доступ своїх працівників, зокрема, до офісів, відділень, сервісних та кол- центрів.

Разом з тим, враховуючи стратегічність надання таких послуг, як телекомунікаційні та програмна послуги, за допомогою яких громадяни отримують актуальну інформацію, пропонуємо абзац четвертий підпункту 3 постанови КМУ від
11 березня 2020 р. № 211 викласти у такій редакції:

«торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, діяльності з надання телекомунікаційних послуг та з надання програмної послуги, за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;».

  1. Відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» розпочався відлік строку переговорного процесу між провайдерами програмної послуги та організацією колективного управління – ГС «Коаліція аудіовізуальних і музичних прав» щодо встановлення розміру винагороди за кабельну ретрансляцію об’єктів авторського права і суміжних прав, оскільки перший переговорний день відбувся 10 березня 2020 року.

Разом з тим, відповідно до вказаного Закону переговори про встановлення тарифів мають бути завершені не пізніш як за 30 календарних днів, а отже не пізніше, ніж 10 квітня.

Статтею 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» передбачено, що у разі якщо сторони у процесі переговорів не дійшли згоди щодо остаточних розмірів тарифів, організація колективного управління на строк до шести місяців застосовує тимчасові тарифи, розмір яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Проте, постановою КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України було установлено карантин, а Урядовим рішенням 25 березня запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України строком до 24 квітня 2020 року.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 з
17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Виконуючи вказані Урядові рішення більшість підприємств у своїх корпоративних правилах передбачили тимчасову заборону на проведення особистих зустрічей.

Враховуючи об’єктивні причини, які викликані обмежувальними карантинними заходами через коронавірус, переговорний процес не відбувається у повній мірі навіть у форматі відеоконференцій, оскільки не всі сторони процесу можуть забезпечити участь своїх представників.

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 (далі – постанова КМУ № 71) затверджено розмір, порядок та умови виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань.

Згідно з положеннями постанови КМУ № 71 вже починаючи з 11 квітня 2020 року провайдери програмної послуги будуть зобов’язані відраховувати 5 відсотків від доходу за кабельну ретрансляцію, публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах виконань, а також безпосередньо фонограм і (або) відеограм, опублікованих з комерційною метою, їх примірників у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через Інтернет.

Отже, для провайдерів програмної послуги існує ризик настання неминучих наслідків у вигляді застосування тимчасових тарифів без проведення переговорів та з причин, які не залежать від них.

Враховуючи вказане, просимо оперативно звернутися на адресу Мінекономіки та надати доручення з розробки та подальшого прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачити призупинення вступу в дію для провайдерів програмної послуги постанови КМУ № 71 в частині кабельної ретрансляції на строк дії карантинних та обмежувальних заходів у державі.

Крім того, Телекомунікаційна палата України неодноразово наголошувала на необхідності розробки нових тимчасових тарифів, оскільки постановою КМУ № 71 не враховано усі вимоги Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», а саме: об’єктивності та обґрунтованості, зокрема, з урахуванням економічної вигоди використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській діяльності, характеру та обсягів використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних показників ринку, на якому здійснюється використання зазначених об’єктів.

Проте, такі нові тимчасові тарифи так і не розроблені й до сьогодні.

 Першочергові заходи, які можуть бути реалізовані Верховною Радою України.

  1. Прийняття проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)» (реєстр. № 2654 від 20.12.2019), яким передбачено посилення протидії пошкодженням, руйнуванням телекомунікаційних мереж, оскільки злочинні втручання у функціонування складових телекомунікаційної мережі мають негативні наслідки, як для споживачів телекомунікаційних послуг (впливає на рівень та якість послуг, які вони отримують), так і для операторів, провайдерів телекомунікацій, які несуть значні матеріальні збитки для відновлення власної телекомунікаційної інфраструктури.
  2. Прийняття проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики» (реєстр. № 2042 від 03.09.2019), який спрямований на викорінення ситуацій, коли ОСББ, управляючі компанії та органи місцевого самоврядування відкрито ігнорують вимоги Закону «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», що призводить до обмеження доступу операторів до інфраструктури об’єктів доступу і відповідно обмежує доступ споживачів до електронних комунікаційних послуг.
  3. Прийняття проєкту Закону «Про хмарні послуги» (реєстр. № 2655 від 20.12.2019), який сприятиме активізації робіт із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у публічному секторі, що дозволить створити умови для ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій при обробці інформації. Крім того, використання систем хмарних обчислень сприятиме зменшенню витрат на побудову та розширення суб’єктами владних повноважень власних обчислювальних потужностей для обробки і зберігання значного масиву інформації, з якою вони працюють.
  4. Прийняття проєкту Закону «Про медіа» (реєстр. № 2693 від 27.12.2019), яким передбачено оновлення застарілих та неефективних норм у галузі телерадіомовлення, зокрема, в частині реєстрації та/або ліцензування діяльності в сфері медіа та дозволить Україні виконати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, в частині приведення законодавства України у відповідність з правом ЄС щодо правил та стандартів надання аудіовізуальних медіапослуг.
  5. Прийняття проєкту Закону «Про електронні комунікації» (реєстр. № 3014 від 05.02.2020), який визначатиме правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлюватиме повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Враховуючи вищенаведене, просимо врахувати надані Асоціацією пропозиції, які після їх реалізації будуть сприяти підтримці телекомунікаційної галузі в умовах надзвичайно турбулентного періоду.

 З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                 Т.В Попова

KPI_TelPU2020#1 

KPI_TelPU2020#2