Лист від 30.09.2020 № 2521

Народному депутату України

АР’ЄВУ В.І.

Щодо проєкту Закону реєстр. № 3014

 Шановний Володимире Ігоровичу!

Телекомунікаційна палата України, яка об’єднує легальних гравців ринку цифрових комунікацій України, звертається з приводу наступного.

Асоціація «Телекомпалата України» та інші профільні об’єднання були активними учасниками робочої групи, які працювали на базі Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації над текстом проєкту Закону «Про електронні комунікації» (реєстр.
№ 3014 від 05.02.2020) (далі – проєкт Закону).

Так, вказаний проєкт Закону 16 червня 2020 року було підтримано народними депутатами та прийнято у першому читанні, а 22 вересня 2020 року Члени Комітету з питань цифрової трансформації ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт в другому читанні та в цілому.

Ми щиро вдячні Вам, Володимире Ігоровичу, за Вашу активну позицію щодо доопрацювання положень проєкту Закону шляхом подання правок до другого читання, більшість з яких ми підтримували та вважали слушними.

Разом з тим, ми просимо Вас не наполягати на врахуванні наступних Ваших правок з урахуванням зазначеного нижче.

Щодо поправки № 3 в частині виключення абзацу четвертого частини другої статті 1, згідно з яким передбачено, що дія цього Закону не поширюється на відносини, пов’язані з, зокрема, взаємоз’єднанням, розподілом ресурсів, маршрутизацією та транзитом трафіку у  мережі Інтернет, які регламентуються документами, встановленими міжнародними організаціями, крім організацій, зареєстрованих на території держав, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами.

Оскільки саме ці питання вирішуються та регламентуються міжнародними документами та стосуються міждержавних взаємовідносин, а також не можуть бути предметом регулювання національного законодавства.

Щодо поправки 1 в частині відсутності необхідності узгодження або схвалення рішення регуляторного органу органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування і не можуть відмінятися ними.

Оскільки вказаною поправкою не буде досягнуто істинної мети – незалежності Регулятора комунікацій, а лише наділить його практично безмежними повноваженнями приймати будь-які регуляторні нормативно-правові акти без обговорення та залучення громадськості та суб’єктів ринку.

Щодо поправки 940 в частині виведення з-під дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» сфери державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру.

Вважаємо недоцільним внесення таких змін, оскільки у разі їх внесення буде  порушено єдиний правовий принцип та організаційні засади здійснення перевірок, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю). Вказаний Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» вже давно довів свою ефективність та однозначно гарантує права та законні інтереси кожного суб’єкта господарювання.

Крім того, Асоціація запевняє, що готова брати участь у подальшому діалозі та надавати експертну допомогу.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                              Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#1