№ 2793 від 13.09.2023 р.

 Кабінет Міністрів України

Щодо розгляду проекту Закону України «Про внесення змін

до Податкового кодексу України та Закону України

«Про електронні комунікації» щодо рентної плати

за користування радіочастотним ресурсом України»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка є об’єднанням провідних постачальників конвергентних послуг у сфері цифрових комунікацій, що створене з метою саморегулювання, сприяння розвитку в Україні сфери цифрових аудіовізуальних послуг, цифрових медіа, Інтернету, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

Міністерством фінансів України (далі – розробник) розроблено проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України» (далі – Законопроект), яким  передбачено відмінити з 01 січня 2024 року усі підвищувальні та понижувальні коефіцієнти (далі разом – Коефіцієнти), які застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для стільникового зв’язку.

Законопроект отримав численні зауваження та пропозиції щодо його прийняття і необхідності доопрацювання тексту від заінтересованих державних органів, а також громадськості, які не враховано розробником.

Разом з цим, наразі, Законопроект розробником направляється на опрацювання та розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до порядку, встановленого главами 6 і 7 розділу 4  Регламенту Кабінету Міністрів України, та передбачає:

1)         одномоментну відміну з 1 січня 2024 р. усіх Коефіцієнтів: призводить до різкої зміни умов оподаткування, дисбалансу і можливих конкурентних коливань на ринку електронних комунікацій та порушує вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України, ч. 3 ст. 27 Бюджетного кодексу України в частині введення в дію Законопроекту;

2)         збільшення розмірів рентної плати за користування радіочастотним спектром під час воєнного стану: загроза для відновлення та розвитку мобільної інфраструктури, в тому числі на деокупованих територіях, покриття мешканців в сільській місцевості мобільним звʼязком для зменшення цифрового розриву, спроможністю операторів для забезпечення сталого функціонування критичних елементів власних мереж електронних комунікацій для сталого надання послуг абонентам на випадок блекаутів;

3)         нерівномірне збільшення податкового навантаження серед мобільних операторів: для окремих операторів очікується збільшення рентних платежів з наступного 2024 року на більше ніж 32%. Тоді як, тільки для одного оператора мобільного зв’язку, який має найбільший обсяг накопиченого радіочастотного спектру, передбачається зменшення податкових зобов’язань на 80,5 млн грн на рік. Бюджетні надходження плануються на рівні лише близько 53 млн. грн на рік, що суттєво нижче впливу на операторів.

4)         збільшення фінансового ризику для бізнесу та інвесторів: невизначеність щодо податкового режиму та непостійність законодавства можуть знизити довіру до бізнес-середовища та зменшити інвестиційний потенціал країни;

5)         вплив на формування цін для кінцевих користувачів у напрямку зростання: через різку зміну фінансових показників операторів очікується вплив на сферу інтересів громадян у доступі до електронних комунікаційних послуг.

При цьому Законопроект не супроводжується достатніми фінансово-економічними обґрунтуваннями його результативності, аналізом впливу на всіх суб’єктів господарювання, громадян та державу, на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання; вплив на інновації та розвиток; вплив на доступ до фінансів; вплив на обсяги інвестицій, у тому числі міжнародні, інвестиційні очікування; вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та виконання міжнародних зобов’язань тощо.

Слід зазначити, що розробник уникає пропозиції конструктивного діалогу та належного обговорення законопроекту з метою його доопрацювання. Отримані від розробника відповіді містять лише посилання на проблематику питання в частині адміністрування рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, зокрема в частині формування декларацій і обрахунку від’ємних значень показників; а також формальні повідомлення про умови освоєння радіочастотного спектру без будь-якого аналізу ринку електронних комунікацій, посилань на результати фахових досліджень стану розподілу радіочастотного ресурсу України для впровадження нових технологій з урахуванням ситуації в державі, стану конкурентного середовища, строку 15-річних ліцензій операторів, що ще діють, та необхідності розгортання мереж і цифровізації України – що кардинально відрізняється від підходу, застосованого при запровадженні Коефіцієнтів.

Враховуючи вищевикладене, просимо при розгляді та опрацюванні Законопроекту і прийнятті будь яких рішень стосовно нього не допустити його погодження у поточній редакції, що створює ризики і обмеження, які зумовлюють значні перешкоди щодо реалізації державної політики у сферах електронних комунікацій, інвестицій та сталості розвитку бізнесу, та відправити документ на ґрунтовне доопрацювання з урахуванням належним чином позиції всіх заінтересованих державних інституцій, громадськості та бізнесу.

З повагою

 Голова Ради                                                                                Т. Попова