№ 2763 від 20.04.2023 р.

Прем’єр-міністру України

Шмигалю Д.А.

  

Щодо розробки проєкту Постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження плану розподілу і користування

радіочастотним спектром в Україні»

 Шановний Денисе Анатолійовичу!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує повідні компанії у сфері електронних комунікацій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до § 3. Розділу 1  Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою КМУ від 18 липня 2007 р. № 950 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156, Кабінет Міністрів інформує громадськість про свою діяльність та залучає до процесу прийняття рішень з питань, що мають важливе суспільне значення.

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку, або Розробник) розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні» (далі – проект Плану), що є основоположним документом, на базі якого здійснюється вся діяльність у сфері радіоелектронних комунікацій.

Вимушені констатувати, що розробка проекту Плану відбувається з грубим порушенням вимог Закону України «Про електронні комунікації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. А саме, така розробка здійснюється без проведення Розробником відкритого громадського обговорення без жодної участі громадських об’єднань та суб’єктів господарювання, а також без збору пропозицій від них чи їх обговорення за ініціативою Розробника.

Профільні індустріальні асоціації, що об’єднують провідних операторів електронних комунікацій України, Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) долучилися до ситуації, що склалася і неодноразово наголошують  Розробнику  про важливість захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і проведення відкритого громадського обговорення проєкту Плану.

За інформацією ДРС, до них також надходять аналогічні звернення від суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Серед іншого, у цих зверненнях порушується питання щодо забезпечення відкритого обговорення проекту Плану відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. Реагуючи на такі звернення, ДРС рекомендує Держспецзв’язку провести відкрите громадське обговорення проекту Постанови.

Слід врахувати, що проект Плану спрямований на імплементацію рішення Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року № 676/20002/ЄС в частині впровадження нових стандартів і смуг радіочастот та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 2 Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, у тому числі додатків до неї, положеннями якої передбачено дотримання принципів відкритості державного управління, зокрема, забезпечення прозорості управлінських процесів та участь у них усіх зацікавлених сторін для того, щоб регулювання відповідало інтересам суспільства, а також законним потребам тих, хто буде його виконувати.

Згідно п.4 ст.42 Закону України «Про електронні комунікації», План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу, Генерального штабу Збройних Сил України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, інших заінтересованих органів державної влади України, а також громадських об’єднань та суб’єктів господарювання.

Відповідно до п.6 ст.42 Закону України «Про електронні комунікації», загальні та спеціальні користувачі радіочастотного спектра мають право надавати пропозиції щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні до регуляторного органу та Генерального штабу Збройних Сил України відповідно, а також залучатися до обговорення відповідних пропозицій».

Згідно вимог ч. 4 ст. 15 Закону України  «Про доступ до публічної інформації», проєкт Плану Розробником мав бути оприлюдненим не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, що не було виконано.

Натомість, вимушені констатувати, що проєкт Плану Розробником не оприлюднений в спосіб, визначений законодавством, а відкрите громадське обговорення не відбулося. 

Більш того, Розробник робить спроби підмінити відкрите громадське обговорення з усіма зацікавленими представниками ринку іншими формальними механізмами, такими як запит на надання письмових пропозицій від обмеженого кола осіб-членів Громадської ради при Адміністрації Держспецзв’язку. Переконані, що цей чи будь-які схожі запити не можуть і не мають вважатися альтернативою до повноцінного відкритого громадського обговорення.

Очевидно, що така відсутність відкритого діалогу з громадськістю ставить під загрозу якість документу, а також виконання Україною міжнародних зобов’язань. Зокрема, у проекті Плану не дотримано принципів технологічної нейтральності, як це передбачено статтями 39 та 42 Закону, та частини 2 статті 41 Закону, яка містить виключний перелік підстав, за умови яких може застосовуватися обмеження технологічної нейтральності.

Це, у свою чергу, суперечить зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», в частині впровадження нових стандартів і смуг радіочастот.

Також у проєкті не дотримані вимоги ст. 59 щодо застосування процедур аукціону або конкурсу при розподілі спектра. Враховуючи ситуацію на ринку, впевнені, що попит на весь нерозподілений спектр перевищує його фактичну наявність. Відповідно, такий спектр має надаватися в користування виключно на умовах конкурсу або аукціону, що має знайти відображення у відповідних пунктах Плану. Наразі, проєкт Плану не враховує дану особливість розподілу спектра.

Враховуючи все вищезазначене, просимо Вас, Денисе Анатолійовичу, не виносити на розгляд урядового комітету та засідання Кабінету Міністрів України розроблений Держспецзв’язку проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні» та повернути його на доопрацювання з метою проведення Розробником відкритого громадського обговорення, дотримання при цьому принципів відкритості державного управління, зокрема, забезпечення прозорості управлінських процесів та участь у них усіх зацікавлених сторін.

Заздалегідь дякуємо і сподіваємося, що Ви підтримаєте позицію, направлену на захист інтересів України у цей непростий час.

З повагою

 Голова Ради Асоціації                                                                                  Т. Попова