Від 08.11.2022 № 2719

Голові Антимонопольного комітету України

Піщанській О.С.

03035, Київ, вул. В. Липківського, 45

 

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження

строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»

Шановна Ольго Станіславівно!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, засвідчує свою повагу та звертається з приводу наступного.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК) 05.10.2022 р. підвела підсумки обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром» (далі – Проект).  Проект доповнений пунктом  14, в якому вказаний розмір плати за 1 МГц для смуги радіочастот 2355-2395 МГц у кожному регіоні для виду радіозв’язку «стільниковий зв’язок». Хочемо зауважити, що смуги радіочастот 2355-2395 МГц є обмеженим радіочастотним спектром, в якому можливе впровадження 4G та 5G технологій. На момент розробки Проекту всього терміну надання зауважень та пропозицій до нього від громадськості, ця смуга радіочастот була нерозподілена і належала державі.

Також за підсумками обговорення в пункт 151 була внесена пропозиція ПрАТ «ВФ Україна» щодо розміру плати за 1 МГц для смуги радіочастот 2575-2610 МГц у кожному регіоні для виду радіозв’язку «стільниковий зв’язок». Водночас на сайті НКЕК було розміщено оголошення стосовно вивчення попиту на спектр 2355-2395 МГц. Враховуючи надходження звернення від користувача радіочастотного спектра щодо наміру отримання ліцензії, НКЕК звернулась до постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг щодо надання у термін до 19 жовтня 2022 року інформації про намір отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром загальною шириною смуги радіочастот 40 МГц у межах смуги радіочастот 2355-2395 МГц для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок (ІМТ)» стандарту LTE TDD.

Такі одночасні дії можуть свідчити про наступні наміри, реалізація яких в умовах воєнного стану може мати негативні наслідки для конкуренції на ринку електронних комунікацій на багато років вперед, а саме:

  1. Надання ліцензії на користування радіочастотним спектром загальною шириною 40 МГц у межах смуги радіочастот 2355-2395 МГц певному користувачу без повноцінного проведення конкурсу або аукціону у період дії правового режиму воєнного стану.

В умовах воєнного стану не заборонено оголошувати про проведення конкурсу або аукціону. Однак, зважаючи на руйнацію інфраструктури операторів, складне економічне становище та падіння інвестиційної привабливості України, є сумнівною можливість участі чи повноцінних торгів з боку операторів, які не мають значної долі доходів на ринку. Як наслідок ліцензія може бути отримана одним, або розділена двома великими гравцями ринку, які акумулюють в своїх руках значний обсяг спектру, що на багато років вперед гарантує технологічну перевагу та закріпить його положення на ринку.

  1. Можливість отримання у користування додаткової смуги радіочастот 2575-2610 МГц загальною шириною смуги радіочастот 35 МГц для технології 4G або 5G ПрАТ «ВФ Україна».

Наразі смуга радіочастот 2575-2610 МГц формально знаходиться у користуванні ТОВ «Кейбл ТВ-Фінанси». Одночасно, у 2021 році не менше 95% статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» було придбано ПрАТ «ВФ Україна» , що надає легку можливість переоформлення даного спектру та користування для технології 4G або 5G саме ПрАТ «ВФ Україна».

Стримуючим фактором для такої концентрації спектру було та залишається обмеження у Плані використання радіочастотного ресурсу України спектру, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (надалі – План РЧР),  відповідно до якого спектр 2575-2610 МГц передбачений для радіотехнології «Мультисервісний радіодоступ» та не може бути використаний для технології 4G, або 5G. Для усунення даного обмеження у листопаді 2021 року ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизаціїі (надалі – НКРЗІ) із заявою щодо дострокового впровадження нової радіотехнології у цьому спектрі.  Рішенням № 517 від 28.12.2021 року  НКРЗІ, керуючись ще діючим на той час Законом України «Про радіочастотний ресурс України» (втратив чинність з 01.01.2022 року), задовольнило таку заяву та визначило можливим дострокове впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» ТОВ «Кейбл ТВ-Фінанси» та прийняла рішення видати відповідну нову ліцензію. 

При цьому таке рішення передбачало, що в частині видачі нової ліцензії таке рішення набере чинності у разі прийняття Кабінетом Міністрів України постанов про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, але не раніше набрання чинності кожною із відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

На нашу думку, внесення пункту 151 до Проекту направлено саме на реалізацію Рішення НКРЗІ № 517 від 28.12.2021 року. Залишатиметься тільки внесення змін до Плану РЧР.

Наступним очевидним кроком, на наш погляд, є переоформлення ліцензії ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» на ПрАТ «ВФ Україна» та відповідно концентрація спектру даним оператором. Таке переоформлення, наприклад, може бути легко здійснене на підставі пункту 2 частини другої статті 53 Закону України «Про електронні комунікації», а саме на підставі реорганізації юридичної особи – користувача радіочастотного спектра (у такому випадку ліцензії переоформляються на правонаступника або на юридичну особу, якій передаються права користування радіочастотним спектром відповідно до розподільчого балансу).

Про зацікавленість у цьому процесі саме ПрАТ «ВФ Україна», на наш погляд, особливо свідчить той факт, що вартість спектру в пункті 151 Проекту була сформована на підставі окремого дослідження компанії Analysis Mason, спеціально проведеного на замовлення даної компанії.

Реалізація окремо кожного зазначеного вище пункту може призвести до концентрації спектру одним з великих гравців, ПрАТ «ВФ Україна», або ПрАТ «Київстар», або ж за умови одночасної реалізації обох пунктів, одночасно двома даними гравцями, що по суті на багато років вперед зацементує дуополію на ринку мобільного зв’язку України. 

Враховуючи вищевикладене, звертаємось до Антимонопольного комітету України із проханням щодо надання державним органам обов’язкових для розгляду рекомендацій:

  1. НКЕК утриматися від проведення конкурсів, або аукціонів на радіочастотний спектр придатний для впровадження технологій 4G, 5G:

а) в період дії воєнного стану в Україні;

б) до моменту затвердження показника накопичення смуг радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про електронні комунікації».

  1. Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Кабінету Міністрів України щодо відображення при розробці та прийнятті Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні або ж змін до чинного Плану використання радіочастотного ресурсу наступних вимог в особливостях застосування радіотехнологій:

а) впровадження технологій 4G та 5G у нерозподілених смугах радіочастот в діапазонах 700 МГц, 2100 МГц, 2300 МГц, 2600 МГц та 3500 МГЦ виключно через проведення аукціону або конкурсу після завершення воєнного стану в Україні;

б) впровадження технології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок (ІМТ)» (LTE TDD) у смузі радіочастот 2575-2610 МГц не раніше проведення аукціонів чи конкурсів з розподілу нерозподіленої смуги  радіочастот у діапазонах 700 МГц, 2100 МГц, 2300 МГц та 3500 МГц або ж повернення державі (вивільнення, або конверсії) та розподілення 2575-2610 МГц даного діапазону на конкурсі або аукціоні за аналогією проведення тендеру 2018 року.

  У разі надходження на погодження АМКУ проєкту Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, або ж змін до чинного Плану використання радіочастотного ресурсу, просимо не погоджувати дані документи без урахування зазначених вище рекомендацій. Такі дії з боку АМКУ гарантуватимуть недопущення викривлення конкуренції та сприятимуть забезпеченню ефективної та справедливої конкуренції на ринку електронних комунікацій на багато років вперед.

Також, зважаючи на усі зазначені обставини, просимо Вас, Ольго Станіславівно, ініціювати та організувати робочу нараду з даного питання за участі представників АМКУ та Телекомпалати України.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                Т.В. Попова