Від 08.11.2022 № 2720

 

Голові Національної ради України

з питань телебачення та радіомовлення

Герасим’юк О.В.

 

Щодо програм іноземних телерадіоорганізацій

 Шановна Ольго Володимирівно!

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, висловлює свою повагу та звертається з приводу наступного.

В інтересах споживачів та членів асоціації – легальних провайдерів програмної послуги просимо Вас розглянути можливість не зобов’язувати  провайдерів програмної послуги  виключати зі своїх пакетів програмних послуг з 16.11.2022 року телеканали з європейськими ліцензіями (реєстраціями), які містять розважальний американський, європейський та інший контент неросійського походження та відносно яких не приймалися рішення Національної ради про те, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України відповідно до статті 42 цього Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Так, 15.09.2022 року Національна рада затвердила оновлений перелік іноземних телеканалів, які можна ретранслювати в Україні. Станом на 03.11.2022 року у ньому замість 185 міститься 84 іноземні програми. 31.10.2022 року на сторінці Facebook Національної ради з’явилося повідомлення про те, що «…звертаємо увагу на те, що з 16.11.2022 провайдери програмної послуги мають ретранслювати програми іноземних телерадіоорганізацій відповідно до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, розміщеного на офіційному сайті Національної ради». Тобто, на думку Національної ради, станом на
16.11.2022 року  виключенню з пакетів провайдерів підлягають більше 100 телеканалів.

Звертаємо увагу на те, що більшість з телеканалів, які наразі не включено до Переліку, перебувають під європейською юрисдикцією. Серед них є також суспільні мовники провідних країн ЄС. Контент телеканалів, які досі не увійшли в Перелік, має здебільшого розважальний характер – це американські, європейські фільми та шоу неросійського походження.

 Отже, при адмініструванні Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, просимо Національну раду зважати на такі обставини.

Співмірність. Відповідно до інформації регулятора, яка оприлюднена на прохання Громадської ради, типовими недоліками у заявах, документах, контенті іноземних програм, що перешкоджають якнайшвидшому оновленню Переліку, є неналежне оформлення пакетів документів, неможливість провести моніторинг телепрограм та невідповідність змісту телепрограми заяві і доданим документам.

Тобто це виключно технічні та формальні ознаки, які не стосуються змісту інформації: наявності мови ворожнечі, пропаганди, насилля чи інше.

Отже, на наше переконання, заборона поширення телеканалів лише за цими формальними ознаками є неспіврозмірною  підставою для виключення з пакетів провайдерів іноземних телеканалів з огляду на катастрофічні наслідки для індустрії телебачення.

Воєнний час реалізації рішення. Вимкнення телеканалів має відбуватися на фоні масованих атак ворога на критичну інфраструктуру, екстрені відключення електроенергії та чисельні руйнування. Провайдери з величезними труднощами працюють над забезпеченням надання програмних послуг та підтримки мереж в робочому стані. В такий час провайдери очікують від Держави допомогу у забезпеченні їхньої головної функції – надання програмних послуг з метою інформування, освіти і розваги населення, яке опинилося в складних воєнних умовах. Надання доступу до достовірних новин та розваг є важливими з огляду на підтримку безпеки і психологічного стану людини під час війни.

Разом з тим, на думку переважної більшості ліцензіатів Національної ради – провайдерів програмної послуги, адміністративний примус виключення європейських розважальних телеканалів з пакетів шкодить стабільності надання вітчизняних програмних  послуг під час воєнного стану та призведе до негативних наслідків: незадоволення споживачів,  масового відтоку абонентів на нелегальні інформаційні ресурси, ще більшому зниженню доходів, податків, скорочення робочих місць.

Відсутність інформування населення щодо виключення телеканалів. Провайдерам буде неможливо пояснити абонентам, чому саме такі телеканали та у такий екстрений спосіб  підлягають виключенню.

При прийнятті рішення про припинення чинності старого Переліку іноземних програм Національна рада не планувала час для інформування населення про можливі зміни у наповненні пакетів, що може призвести до порушення прав споживачів програмних послуг.

Зауважуємо, що провайдери не володіють інформацією про формування порядку денного засідань Національної ради і остаточний перелік телеканалів для вимкнення станом на 15.11.2022 року.

Згідно Закону України «Про телебачення і радіомовлення», надання програмної послуги абоненту здійснюється на підставі угоди між абонентом і ліцензіатом. До закінчення строку дії угоди провайдер не має право без офіційно оформленого погодження абонента вносити зміни до переліку телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абоненту (ч.7,8 ст.39 Закону). Відповідно до п.168 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» провайдер програмної послуги повинен повідомити абоненту про зміну переліку та умов надання послуг не менш як за сім днів у порядку, визначеному договором. Зазвичай в угодах з абонентами термін повідомлення про зміни переліку програм зазначається протягом одного місяця до провадження змін.  Відповідно, провайдери не зможуть одномоментно скоригувати перелік програм та рівноцінно замінити ті програми, які не включені до Переліку. У деяких телеканалів на сьогодні рівноцінної заміни немає.

Ринкові аспекти обмеження поширення іноземних телеканалів. Звертаємо Вашу увагу на те, що досі системно не вирішені питання поширення піратського, російського контенту іноземними платформами, які не дотримуються правил Національної ради. Отже, недостатньо обґрунтовані адміністративні обмеження пакетів програм українських постачальників програмних послуг сприятимуть діяльності іноземних платформ, які несуть якісний розважальний іноземний контент та водночас не обмежують російські передачі, що буде мати низку негативних наслідків: міграції абонентів на такі ресурси, прискорення скорочення обсягів українських програмних послуг, тощо.

Відключення великої кількості іноземних телеканалів ймовірно змусить операторів ще й знизити тарифи для споживачів, що, в свою чергу, може негативно вплинути і на відрахування операторів українським правовласникам.

Особливості угод провайдерів з правовласниками. Окремі угоди провайдерів з іноземними правовласниками не містять право провайдера на одностороннє розірвання угоди за ініціативою провайдера,  але містять гарантії у такому випадку відшкодувати збитки правовласникам або суттєві штрафи. Застосування форс-мажорних обставин ускладнено тим, що провайдерам не відомі конкретні рішення регулятора (влади) про відмову у включенні  телепрограми до Переліку та визнання того, що її зміст не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України.

Враховуюче вище викладене, а також для підтримки глядачів, захисту вітчизняного  інформаційного простору, допомоги працюючому під великим тиском медіа-бізнесу просимо:

  1. До 15.11.2022 року внести зміни до відповідного рішення Національної ради та передбачити, що фактичне виключення телеканалів здійснюється провайдерами після попередження абонентів про зміни у пакетах програмних послуг відповідно до законодавства та укладених договорів, але не менше ніж за 1 місяць.
  2. Протягом місяця провести широку роз’яснювальну кампанію з інформування споживачів з цього питання за допомогою засобів масової інформації.
  3. Подовжити строки надання документів для правовласників з ЕС, які було раніше включено до Переліку.
  4. Виділити спеціальну гарячу лінію зв’язку, де співробітник Національної ради буде пояснювати абонентам чому провайдери вимушені виключити певні телеканали.
  5. Провести онлайн нараду з питань, які порушені в цьому звернені, за участі представників індустрії провайдерів.

У зв’язку з воєнним станом прохання надати скан-копію відповіді через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або на поштову адресу telpu.ua@gmail.com.

 
  

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                                Т.В. Попова