№ 2848 від 07.06.2024 р. 

 Голові Антимонопольного комітету України

Кириленку П. О.

 

Копія:

Національна рада України з питань телебачення

і радіомовлення

Щодо зауважень та пропозиції до проєкту

Шановний пане Павле!

Асоціація «Телекомунікаційна палата Україна» (надалі – Асоціація), що об’єднує легальних суб’єктів у сфері медіа та електронних комунікацій, які виступають за створення рівних умов та сприятливого середовища для ведення чесного бізнесу, висловлює Вам свою повагу та повідомляє наступне.

24 травня 2024 року на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) було опубліковано для громадського обговорення проект розпорядження АМКУ «Про затвердження Методики визначення меж ринків у сфері медіа» (далі – проект Розпорядження).

За результатами розгляду проекту Розпорядження повідомляємо наступне.

Вважаємо, що проект Розпорядження запроваджує нові терміни, які не узгоджуються із законодавством та призводять до суперечливого тлумачення. При цьому вища юридична сила закону полягає в тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм.

Так, на нашу думку, даний проект Розпорядження повинен доповнювати та більш конкретизувати Методику визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку , що затверджена Розпорядженням АМКУ від 5 березня 2002 р. № 49-р (далі – Методика № 49), яка встановлює порядок визначення монопольного (домінуючого) становища суб`єктів господарювання на ринку і призначена для аналізу діяльності суб`єктів господарювання, груп суб`єктів господарювання та споживачів з виробництва, реалізації, придбання товарів, надання послуг, виконання робіт на загальнодержавних та регіональних ринках, а не підмінювати діючу Методику № 49, що може призвести до порушення принципів та стандартів застосування законодавства.

Проект містить низку оціночних понять, зокрема: «цільового диференційованого товару», «цільової території», «значні відмінності», «протягом тривалого періоду». Використання таких термінів може призвести до неоднакового трактування положень проекту Розпорядження. 

Вважаємо, що такий підхід не забезпечує передбачуваність та відкритість процесів і рішень, що приймаються АМКУ.

Враховуючи вказане, та обмежений строк для надання зауважень і пропозицій, надаємо критичні та концептуальні зауваження у додатку до цього листа.

Крім того, розуміючи важливість вказаного проекту Розпорядження просимо продовжити терміни громадського обговорення до 01.07.2024 та залучити до обговорення фінальної його редакції представників Асоціації.

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                        Т.Попова