Вих. від 30.09.2019 р. №2378

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03680

Щодо проекту наказу «Про затвердження Основних вимог до форми та строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій»

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідних операторів, провайдерів телекомунікацій, звертається щодо розробленого проекту наказу «Про затвердження Основних вимог до форми та строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» (далі – Проект), який розміщено для громадського обговорення.

Вказаним Проектом визначено, що він розроблений на виконання частини шостої статті 29 Закону України «Про телекомунікації» та пунктів 44 – 46 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812 (далі – Порядок).

Згідно з частиною шостою статті 29 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що з метою забезпечення можливості виконання функцій, покладених на Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України, оператори телекомунікацій зобов’язані надавати інформацію про власну мережу телекомунікацій, її стан в обсязі та порядку, які встановлює Кабінет Міністрів України.

Так, Обсяги та порядок подання такої інформації Національному центру вже визначені пунктами 44-46 Порядку.

Пунктом 46 вказаного Порядку передбачається необхідність затвердження Адміністрацією Держспецзв’язку виключно форми та строків подання інформації Національному центру.

Однак, Проектом пропонується затвердити Основні вимоги до форми та строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. Тобто, вже починаючи аналіз документу з назви, вбачається, що навіть його назва не відповідає назві нормативно-правового документу, який Порядком доручено Адміністрації Держспецзв’язку затвердити.

Також, змістом Проекту передбачається затвердити не форму та строки подання інформації, а саме перелік інформації, яку оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів, визначених пунктом 2 Порядку (далі – спеціальні споживачі)), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, подають до НЦУ, ще й у значно розширеному обсязі.

Так, у Проекті розширено перелік такої інформації, зокрема, в частині подання інформації, яка передбачається у пунктах 1 та 2 розділу II Проекту.

Таким чином, на рівні наказу розширюються повноваження Адміністрації Держспецзв’язку, що прямо суперечить частині другій статті 19 Конституції України, а саме, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Крім того, слід відзначити, що затвердження форми подання будь-якої інформації, виходячи з усталеної практики та законодавства, – це може бути форма, визначена, як наприклад, електронна, або ж письмова. Також, у формах подання будь-якої інформації передбачається виключно її вид оформлення, а не перелік такої інформації.

Тому вважаємо, що на рівні наказу Адміністрації Держспецзв’язку не може бути затверджено перелік інформації (ще й розширений перелік такої інформації, який не передбачено Порядком) про власну мережу телекомунікацій, яку оператори телекомунікацій зобов’язані надавати до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України. А отже, вказаний Проект не може бути затверджений в цілому.

Враховуючи вищевказане, просимо провести підсумки громадського обговорення із залученням Телекомунікаційної палати України та інших профільних асоціацій з метою врахування їх зауважень.

Довідково зазначаємо, що зауваження та пропозиції до Проекту також надіслані на електронну адресу info@dsszzi.gov.ua, яка зазначена у повідомленні про оприлюднення.

З повагою

Голова Ради Асоціації «Телекомунікаційна палата України»                             Т.В. Попова