Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

 

Копія: Національна комісія

з питань регулювання зв’язку та інформатизації

вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001

 

Щодо проекту постанови КМУ

«Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури

будинкової розподільної мережі»

 

На офіційному сайті Мінрегіону 26 вересня 2017 року розміщено проект постанови КМУ «Про затвердження Правил  надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі» (далі – Проект) з метою його обговорення.

Редакція положень Проекту обговорювалися на робочій групі, що була створена при Мінрегіоні. Проте, у розміщеному на офіційному сайті Проекті не враховані принципові зауваження та пропозиції, які надавалися ринком телекомунікацій, а також профільними асоціаціями під час обговорення.

У зв’язку з цим, додатково наголошуємо на деяких зауваженнях та просимо їх врахувати під час доопрацювання Проекту.

1.Щодо пункту 1 розділу I Проекту.

Частиною другою статті 3 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» встановлено, що  Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку, будинкової розподільної мережі та кабельної каналізації електрозв’язку, що перебувають у власності операторів, провайдерів телекомунікацій.

Таким чином, пункт 1 розділу I Проекту необхідно викласти у такій редлакції:

«1. Ці Правила встановлюють загальний порядок щодо здійснення доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі (далі – БРМ), яка не перебуває у власності операторів, провайдерів телекомунікацій.».

2.Щодо пункту 2 розділу II Проекту.

Пунктом 2 розділу II Проекту передбачається, що до запиту для отримання доступу до інфраструктури БРМ замовник подає передпроектну пропозицію розміщення БРМ по кожному із будинків, на яких планується прокладання кабелів (із зазначенням зовнішнього діаметра кабелів), а у разі необхідності встановлення на ділянці БРМ муфти кабелю – її тип.

Проте, на вказаному етапі замовник не  може запропонувати передпроектну пропозицію, оскільки проектна документація розробляється на підставі виданих технічних умов, які будуть видані вже на наступному етапі, після надання запиту.

Таким чином, підпункт 2 пункту 2 розділу II Проекту потребує виключення.

3.Щодо пункту 7 розділу III Проекту.

Частиною одинадцятою статті 12 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» передбачено, що у разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта доступу технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

Таким чином, Законом передбачено строк дії технічних умов, навіть при умові не укладення договору з доступу.

Отже, просимо пункт 7 розділу III Проекту викласти у такій редакції:

«7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії, але не менше 1 (одного) року. Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність.»

  1. Пункт 3 розділу IX Проекту викласти у такій редакції, оскільки відшкодування за здійснений демонтаж може відбуватися виключно за фактично понесені витрати, що прямо пов’язані з демонтажем.

«3. Якщо замовник не проведе демонтаж технічних засобів телекомунікацій у вищевказані строки, власник має право демонтувати технічні засоби телекомунікацій за власний рахунок з відшкодуванням власнику витрат, безпосередньо пов’язаних з демонтажем,  відповідно до законодавства.».

5.З метою уникнення зловживань зі сторони Власника, що може призвести до необґрунтованого демонтажу технічних засобів пропонуємо пункт 2 розділу X Проекту доповнити такими положеннями:

«Власник вживає заходів для виклику представника власника технічних засобів телекомунікацій на місце виявлення порушення з метою складання Акту про виявлення факту порушення та його підписання представником власника технічних засобів телекомунікацій.

Власник (володілець) технічних засобів телекомунікацій зобов’язаний надати свого представника для складання акту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати звернення Власника інфраструктури об’єкта будівництва.

У разі відмови або неявки представника власника (володільця) технічних засобів телекомунікацій Акт складається без його участі, про що робиться відповідний запис в Акті. Один екземпляр Акту направляється на адресу місцезнаходження власника технічних засобів телекомунікацій.».

  1. Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» передбачено необхідність погодження не технічної документації, а проектної документації.

Таким чином, пункт 5 розділу XI Проекту потребує доопрацювання в частині заміни слів «технічною документацією» на «проектною документацією».

  1. Щодо пункту 7 розділу XI Проекту в частині покладення відповідальності на власника технічних засобів за недотримання правил їх розміщення.

Згідно із Законом «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» розміщення таких засобів відбувається виключно на підставі погодженої проектної документації з доступу. Оскільки, статтею 1 Закону чітко встановлено, що  проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі – проектна документація з доступу) – текстові та графічні матеріали, розроблені відповідно до технічних умов з доступу, що визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій замовника на елементах інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

Отже, виходячи з наведеного вище визначення, якщо технічні засоби телекомунікацій замовника розміщені відповідно до погодженої проектної документації, то вважаємо в такому випадку не може бути застосована відповідальність стосовно Замовника доступу.

Крім того, положення пункту 7 розділу XI Проекту не є чіткими та вичерпним, а тому можуть призвести у подальшому до виникнення спору та зловживань зі сторони Власника.

Таким чином, пропонуємо викласти пункт 7 розділу XI Проекту в такій редакції:

«7. Відповідальність за розміщення технічних засобів телекомунікацій без дотримання вимог погодженої проектної документації покладається на їх власника.»

Враховуючи вищевказане, вважаємо, що редакція Проекту потребує доопрацювання та врахування наданих зауважень.

Тетяна Попова, Голова Ради Асоціації