Лист № 2423/1 від 20.02.2020

Голові Постійної комісії Київської міської ради

з питань торгівлі, підприємництва та

регуляторної політики

Бродському О.Я.

01044, м. Київ-44, вул. Хрещатик, 36

 

Копія:

Державна регуляторна служба України

01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11

Про підготовку проекту регуляторного акту

Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено проєкт рішення Київської міської ради «Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва» (далі – проект Рішення), який опублікований розробником на офіційному сайті для громадського обговорення з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань. Остання публікація проекту Рішення була розмішена 12 лютого 2020 року.

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація), відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про регуляторну політику) направила на адресу розробника та до Державної регуляторної служби України пропозиції (листи від 13.12.2019р. №№ 2395, 2395/1) про доопрацювання змісту проекту Рішення, узгодження його з оприлюдненим розробником Аналізом регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

При цьому, розробником не враховано пропозиції Асоціації. Надані розробником пояснення щодо не врахування пропозицій, на нашу думку, не можуть бути прийнятними з огляду на те, що державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності, насамперед, має бути спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, не має допускати прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Оприлюднений проект Рішення, не відповідає принципам визначеним у статті 4 Закону про регуляторну політику, а саме: адекватності, ефективності, збалансованості.

Останнім часом питання прийняття цього рішення вийшло на рівень турборежиму, що обмовлено анонсом терміновості впровадження 4G технологій в Київському метрополітені. Численні публічні заходи за участю операторів/провайдерів телекомунікацій, профільних Асоціацій, представників департаменту економіки та інвестицій КМДА, Радника міського голови М. Бахматова, представників комунальних підприємств міста і т.д., демонструють високий публічний резонанс цього питання, а також полярність позицій комунальних підприємств, що мають також виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Враховуючи це, Асоціація занепокоєна тим, що практичне застосування цього регуляторного акта в інтересах операторів, провайдерів телекомунікацій при запиті на доступ до об’єктів будівництва, насамперед до інфраструктури багатоповерхових будинків у м. Києві, може призвести до ускладнення процедури укладення договорів з доступу з районними комунальними підприємствами, а також переукладення діючих договорів, предметом яких є доступ до інфраструктури. Адже, на сьогодні, комунальні підприємства відкрито заявляють про високу собівартість доступу, необхідність пошуку компенсаторів покриття різниці при встановленні плати за доступ на рівні граничного тарифу визначеного Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

Статтею 5 Закону про регуляторну політику від розробника вимагається,  насамперед, викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

При цьому, проект Рішення безпосередньо не визначає процедуру забезпечення безперешкодного доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва підприємствами, установами, організаціями територіальної громади міста Києва.

На нашу думку, критичним є те, що в проекті Рішення не визначено, що такі підприємства мають укладати з провайдерами, операторами телекомунікацій саме договори з доступу відповідно до вимог та особливостей визначених Законом про доступ.

 Розробник зазначає лише про застосування Закону про доступ при встановленні плати за доступ в частині граничного тарифу на доступ, але при цьому також не згадується про сам механізм формування плати, що є суттєвим при застосуванні деяких розрахункових показників саме власником інфраструктури.

Проект Рішення не передбачає конкретизацію повноваження та не визначає реальний механізм реалізації пункту «а» підпункту 18 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а просто компілює його в текст проекту Рішення в частині визначення повноважень Структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): «Організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до об’єктів на договірній основі з балансоутримувачами».

Для збалансованості інтересів  всіх учасників регулювання, всі ці питання потребують конкретизації, насамперед, питання щодо безпосередньої взаємодії сторін при організації доступу, укладення договорів з доступу, дотримання Правил доступу, можливості оскарження (уточнення) механізму формування плати за доступ тощо. Адже на практиці, комунальні підприємства, що будуть основними опонентами операторів, провайдерів телекомунікацій у правовідносинах з доступу до комунальної інфраструктури керуються дорученнями, рішеннями власних засновників, а належне виконання законів стає предметом судових розглядів.

Розробником визначено, що метою прийняття проекту Рішення є створення передумов для надання якісних телекомунікаційних послуг фізичним та юридичним особам, розширення їх мережі за допомогою використання елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – об’єкти доступу), а також, зокрема, визначення механізму організації безперешкодного та недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до елементів інфраструктури об’єктів доступу; організація контролю за правильністю обрахування плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу.

Статтею 37 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори, провайдери телекомунікацій здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства про телекомунікації.  Першочерговою основою діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій є –  пріоритет інтересів споживачів телекомунікаційних послуг.

Будь які визначення в регуляторних актах що мають ознаки формалізму, підстави для неоднозначного і широкого трактування призводять до зарегульованості процесу доступу, обмеження спроможності технологічного розвитку телекомунікаційних мереж і тд.

Тому вкрай важливим для телекомспільноти є прийняття ефективного регуляторного акта, який забезпечить інтереси всіх учасників процесу доступу на яких він буде мати регуляторний вплив, а локальні питання ціноутворення при впровадженні 4G можливо оперативно вирішувати через рішення індивідуальної дії.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи і те що даний проект Рішення знаходиться на стадії громадського обговорення і, очевидно, буде включено до плану діяльності Київської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, передбачається до розгляду на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, просимо редакційно доопрацювати його текст згідно пропозицій, що конкретизовані у додатку, а про результати розгляду  повідомити нас письмово.

З повагою

Голова Ради Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                                     Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#3