Лист № 2424 від 20.02.2020

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

копія: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Щодо проекту Рішення НКРЗІ

Асоціація «Телекомунікаційна палата України», яка об’єднує провідні компанії сфери цифрових технологій та створена для сприяння розвитку у зазначеній сфері, звертається з приводу наступного.

Нам стало відомо, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на своєму засідання 11 лютого схвалено проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (далі – проект Рішення).

Проект Рішення направлено на адресу Міністерства юстиції України з метою його державної реєстрації, після чого набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Разом з тим, зауважуємо наступне.

Асоціація неодноразово в рамках регуляторної процедури наголошувала на принципових зауваженнях до проекту Рішення та його невідповідностях закондавству, проте, їх так і не було враховано.

Таким чином, звертаємось до Міністерства юстиції України та просимо відмовити у державній реєстрації проекту рішення НКРЗІ, з урахуванням наступного.

Проектом Рішення пропонуєтся квартальна періодичність подання звітності операторами, провайдерами телекомунікцаій (форма звітності 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» та форма звітності 6-К «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями»), а також розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями, відповідно до якого оператори, провайдери телекомунікацій зобов’язані будуть подавати вказані дані у розрізі до населеного пункту, на заміну до існуючого на сьогодні показника – області.

Проте, пунктом 86 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату , затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1413-р, передбачається зменшення частоти подання звітності операторів, провайдерів телекомунікаційних послуг з щоквартальної на щорічну шляхом внесення відповідних змін до рішення НКРЗІ від 5 квітня 2016 р. № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 4 листопада 2008 р. № 1189 та від 25 грудня 2008 р. № 1283», а головним виконавцем визначено НКРЗІ (за згодою).

Таким чином, проект Рішення, який направлено на державну реєстрацію не відповідає загальним тенденціям та напрямкам щодо здійснення державної політики та дерегуляції господарської діяльності, покращення бізнес-клімату.

Крім того, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188, передбачено, що втручання держави в економіку буде зменшуватись, а у разі такого втручання – виключно для вирішення масштабних та гострих проблем, або для відвернення серйозних ризиків їх виникнення.

Таким чином, вважаємо, що Уряд здійснює послідовну та логічну політику з метою мінімізації державного впливу на суб’єктів господарювання.

Проте, державна реєстрація вказаного проекту Рішення буде йти навпаки в розріз з головними напрямками діяльності Уряду.

Пунктом 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, передбачено, що у державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт, зокрема, не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС); порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов’язки.

Враховуючи вищенаведене, просимо відмовити у державній реєстрації проекту Рішення з метою недопущення впровадження нормативно-правових актів, що суперечать актам законодавства, державній політиці в цілому, та просимо звернути увагу НКРЗІ на необхідність доопрацювання його положень з урахуванням зауважень, наданих у цьому листі.

 

З повагою

Голова Ради Асоціації                                                                 Т.В. Попова

KPI_TelPU2020#1