Від 13.06.2022 № 2684

Національна комісія, що здійснює державне регулювання

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра

та надання послуг поштового зв’язку

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3

 

Щодо законопроектів реєстр. № 7380, 7380-1, 7380-2, 7380-3

Асоціація «Телекомунікаційна палата України» (далі – Асоціація), яка об’єднує учасників ринку електронних комунікацій, звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді зареєстровано ряд законопроектів: основний «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організаційно-правових засад розвідувальної та контррозвідувальної діяльності» реєстр. № 7380, а також три альтернативні:  «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організаційно-правових засад розвідувальної та контррозвідувальної діяльності» реєстр. № 7380-1, «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організаційно-правових засад розвідувальної та контррозвідувальної діяльності» реєстр. № 7380-2 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення спроможності суб’єктів контррозвідувальної діяльності та розвідувального співтовариства у протидії військовій агресії проти України» реєстр. № 7380-3.

Вказані законопроекти виносяться на засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, яке відбудеться 15 червня 2022 року.

Вказаними законопроектами пропонується закріпити законодавче підґрунтя для реалізації Службою воєнної розвідки та контррозвідки України об’єднаних у її компетенції функцій воєнної розвідки та контррозвідки, а також удосконалення та розширення спроможностей здійснювати контррозвідувальну діяльність уповноваженими органами.

Так, у тому числі вказаними законопроектами вносяться зміни і до Закону «Про електронні комунікації», які зачіпають питання здійснення діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

У зазначених законопроектах пропонуються доволі схожі зміни, а тому висловлюємо наступну позицію Телекомпалати:

– Не запроваджувати для обмеження доступу до визначених інтернет ресурсів необхідність встановлення постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг додаткового обладнання.

– Не використовувати термінологію «транспортні телекомунікаційні мережі» (наприклад, стаття 8-2 у законопроекті реєстр. № 7380). Оскільки, на сьогодні законодавство в сфері електронних комунікацій такими термінами не оперує.

– Пропонуємо уточнити, що про результати розгляду рекомендацій з питань забезпечення державної безпеки, які надаються від Служби безпеки України та розвідувального органу Міністерства оборони України, звітують лише підприємства державної та комунальної власності та виключити обов’язок для підприємств приватної форми власності повідомляти про результати розгляду таких рекомендацій (наприклад, стаття 8-4 законопроекту № 7380-1).

– Залишити у діючій редакції статтю 121 Закону «Про електронні комунікації», тому що саме її положеннями передбачено необхідність зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних послуг, яке забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації.

– Не надавати право уповноваженим органам на проведення розвідувальних та контррозвідувальних заходів визначати на рівні своїх власних актів «особливості організації і проведення розвідувальних та контррозвідувальних заходів в електронних комунікаційних мережах» (наприклад, стаття 121 у редакції законопроектів реєстр. № 7380-2, 7380-1). Оскільки, вказане суперечить принципу правової визначеності, наділяє надмірними дискреційними повноваженнями вказані органи та не відповідає статті 19 Конституції України.

 Таким чином, просимо підтримати пропозиції асоціації та врахувати їх під час підготовки висновків стосовно вказаних Законопроєктів.

Голова Ради Асоціації                                                                Т. Попова